keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvassa Khaled kertoo paenneensa kotimaansa tulenarkaa tilannetta, ja päätyneensä puolivahingossa Suomeen. Pakomatkalla hän on kadottanut sisarensa, ja jo aikaisemmin menettänyt muun perheensä. Khaled haluaa Suomesta ensi sijassa turvapaikan mutta myös etsiä käsiinsä sisarensa.

 • Palatkaa elokuvaan ja muistelkaa seuraavia asioita:
  •    Miksi ja miten Khaled on matkannut Suomeen?
  •    Mitä hän tekee ensimmäisenä Suomeen saavuttuaan?
  •    Kehen hän törmää ensimmäisenä Suomessa?
  •    Miten ihmiset suhtautuvat Khaledin pyyntöön päästä poliisin luokse?
  •    Miten Khaledia kohdellaan poliisin toimesta?
  •    Miten häntä kohdellaan muiden kuin virkavallan toimesta?
   
 • Tutustukaa sitten seuraavaan tekstiin liittyen ihmisoikeuksiin. Pohtikaa tämän pohjalta, miten oikeudet toteutuvat Kaurismäen elokuvassa. Rikotaanko oikeuksia, ja jos rikotaan, niin kenen tai minkä tahon toimesta? Mitä tunteita näiden oikeuksien rikkomukset sinussa herättävät?
  Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiselle. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. Ihmisoikeuksien kolme tärkeintä ominaispiirrettä ovat universaalisuus eli yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus.
  Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisoikeudet ovat yhteisiä maailman kaikille ihmisille ja voimassa kaikkialla samanlaisina. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille sukupuolesta, rodusta, varallisuudesta, kansalaisuudesta, asuinmaasta tai mistä tahansa muusta seikasta riippumatta. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuus viittaa niiden synnynnäisyyteen: ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle jo yksinomaan hänen ihmisyytensä perusteella. Ihmisoikeuksien luovuttamattomuudesta seuraa, että kenelläkään ei ole oikeutta riistää henkilöltä näitä oikeuksia pois. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuus tarkoittaa sitä, että ainoastaan hyvin tärkeät oikeudet luokitellaan ihmisoikeuksiksi.

  Lähde: yk.fi
   
 • Pohtikaa, mitä ihmisoikeudet voisivat olla ja miten niitä käytetään. Voitte kirjata ajatuksianne ylös paperille. Tutustukaa sitten ihmisoikeuksien tarkempiin sisältöihin Ihmisoikeudet.net –verkkosivuston kautta. Löydättekö paperille listaamianne oikeuksia? Onko mukana jotain sellaista, mikä ei tullut mieleenne, tai mikä ihmetyttää?
   
 • Palatkaa sitten elokuvaan ja miettikää, mitkä oikeudet nousevat elokuvassa esille, ja millä tavoin. Miten elokuvan eri henkilöhahmot käsittelevät ihmisoikeuksia: kohtelevatko he muita oikeuksien mukaisesti vai niitä vastaan? Perustelevatko henkilöt toimiaan jollain tavalla tai annetaanko elokuvassa selitys ihmisten toiminnalle?
   
 • Ottakaa myös selvää, kuka näistä oikeuksista vastaa ja valvoo niiden noudattamisesta, ja miten oikeudet toteutuvat niin lainsäädännössä kuin arkisessa elämässä. Voitte poimia vinkkejä aiheen käsittelyyn vielä Koulukinon oppimateriaalista Äidin toive.
   
 • Tehkää ryhmän kesken yksi tai useampi seuraavista toiminnallisista tehtävistä.
  Ihmisoikeudet.net: ”Oikeus turvapaikkaan”
  Ihmisoikeudet.net: ”Oikeus elämään”
  Ihmisoikeudet.net: ”Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä”
  Ihmisoikeudet.net: ”Liikkumisen vapaus”