keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan tapahtumien ympäristönä toimii kerrostalolähiö Schönwalde Koillis-Saksassa sijaitsevan Greifswaldin kaupungissa. Siinä missä Greisfwald tunnetaan idyllisenä hansa- ja yliopistokaupunkina, sijaitsee kaupungin ulkopuolella uudistamista kaipaavia asuinalueita. Betoniset kerrostalolähiöt hallitsevat elokuvan maisemaa, ne toimivat alueella asuvien ihmisten elinympäristönä ja ne kertovat omaa tarinaansa, peilaten samalla niin yhteiskunnallisia kuin henkilökohtaisia elämän kipukohtia.

• Tutustukaa lähiöihin ja lähiöasumiseen Lähellä kaupungissa -verkkosivustolla Palauttakaa sen jälkeen mieleenne, minkälaisia lähiöasumisen piirteitä elokuvassa nousee esille. Pohtikaa tämän jälkeen, minkälaisia ihmisiä alueella asuu ja miten he ovat sinne päätyneet. Vaikuttavatko ihmiset onnellisilta ja tyytyväisiltä elämäänsä? Tuntuuko kerrostalolähiö kodilta vai suunnittelevatko asukkaat muuttavansa pois?

Lähiöasuminen

Lähiöasumiseen liittyy usein monenlaisia ennakkoluuloja. Puhutaan, että lähiöön keskittyy asumaan yksinomaan tietynlaisia ihmisiä (liittyen mm. kansalaisuuteen, etniseen taustaan ja varallisuuteen) ja että lähiöissä esiintyy levottomuuksia. Väitteitä tukevat ulkomailla tapahtuneet levottomuudet lähiöissä (esim. Ruotsissa ja Ranskassa), mikä luonnollisesti aiheuttaa ihmisissä huolta mutta synnyttää samalla myös ennakkoluuloja.

• Minkälaisia asioita teille tulee ensimmäisenä mieleen lähiöistä ja lähiöelämästä? Mihin asiat liittyvät; ihmisiin ja elämäntyyliin vai rakennuksiin ja alueeseen yleensä? Ovatko esiin nousseet asiat negatiivisia tai positiivisia?

• Minkälaisella alueella itse asut? Minkälainen ympäristö on asua; onko siellä rauhallista, löytyykö alueelta palveluita, onko alue lapsiystävällinen?

• Minkälainen ympäristö on hyvä paikka elää ja asua? Kuka tai mikä sen määrittää? Minkälaisessa ympäristössä haluaisit itse asua kaikkein mieluiten (lähellä luonto, palvelut, hyvät liikenneyhteydet…)?

Tutustukaa seuraavaan tekstiin lähiöasumisesta ja lähiöasumiseen liittyvistä mielikuvista. Pohtikaa tämän jälkeen miten lähiöasuminen esitellään elokuvassa ja mitä tunteita elokuvan lähiöelämä teissä herättää. Onko alue rauhaton, ovatko ihmiset passiivisia vai löytävätkö ihmiset tukea yhteisöllisyydestä? Tuleeko itsellesi mieleen vastaavia alueita Suomessa tai lähellä omaa asuinaluettasi?

Lähiö -käsite herättää monenlaisia mielikuvia. Omat kokemukset ja muiden mielipiteet lähiöistä muokkaavat ihmisten käsityksiä.

Mielikuvat ja käsitykset ovat osittain myös sukupolvisidonnaisia. Lähiössä lapsuutensa viettäneet saattavat nostalgisoida nuoruutensa asuinalueita vanhemman ikäluokan nähdessä ne kielteisemmässä valossa, muistellen ehkä sen sijaan nostalgisesti omaa lapsuuttaan maaseudulla.

Lähiörakentamiselta odotettiin aikanaan paljon. Kodin saaminen lähiöstä oli monelle suomalaiselle 1960- ja 1970-luvuilla askel parempaan asumiseen. Lähiöitä rakennettaessa kerrostaloasunnot miellettiin moderneiksi sisävessoineen ja sen ajan näkökulmasta suurine neliöineen.

Toisaalta lähiöitä alettiin arvostella lähes heti niiden rakentamisen jälkeen. Kyseisiin asuinalueisiin on niiden olemassaolon alkuvaiheesta saakka liitetty enemmän tai vähemmän aiheellisesti erilaisia kielteisiä leimoja. Syiksi on mainittu muun muassa epäesteettinen ja virikkeetön ympäristö, alueiden oman identiteetin puute ja asukkaiden kokemukset paikattomuudesta, rauhattomuudesta ja turvattomasta ympäristöstä. Lähiöasumista on arvosteltu passiiviseksi ja siitä on sanottu puuttuvan yhteisöllisyys.

Lähde: lahellakaupungissa.fi

Tutustukaa suomalaiseen lähiöelämään ja lähiöiden historiaan Ylen Elävän Arkiston materiaalien pohjalta. Minkälaiset asiat korostuvat suomalaisessa lähiörakentamisessa? Miksi lähiöitä lähdettiin ylipäänsä rakentamaan ja mitä alueista lopulta tuli? Mitä ajatuksia lähiöelämä herättää haastatelluissa ihmisissä? Ovatko lähiöt muuttuneet jotenkin aikojen saatossa?

Yle Elävä Arkisto: ”Suomalaisen lähiön synty”

Voitte tehdä tehtäviä myös lahellakaupungissa.fi –sivustolta, missä tehtävät on toteutettu flipped classroom –metodilla ja joiden kautta tutustutaan lähemmin kaupunkien rakenteeseen.
Lähellä kaupungissa: Tehtävät

Tutustukaa lähiöuutisointeihin Ylen ja Helsingin Sanomien sivuilla. Minkälaiset asiat korostuvat uutisoinneissa ja kirjoittelussa? Mitä lähiöistä ja sen asukkaista kerrotaan? Mitä ajatuksia ja tunteita uutisoinnit ja mielipiteet teissä herättävät?

Yle: ”Lähiö”

Helsingin Sanomat: ”Lähiöt”

Voitte vielä lopuksi järjestää väittelyn lähiöiden puolesta ja niitä vastaan (lähiöiden hyvät ja huonot puolet), käyttäen apuna läpikäymäänne materiaalia.