keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Tytöt - pidetään pallo! (2021)

Dokumenttielokuva voidaan määritellä elokuvaksi, joka vakuuttaa esittämiensä asioiden tapahtuvan tai tapahtuneen oikeassa maailmassa.
Toisin sanoen, dokumenttielokuva on esitys, jonka viittauksen kohde löytyy todellisuudesta. Se siis kuvaa todellisuutta enemmän kuin fiktio- eli näytelmäelokuva. Dokumenttielokuvassa esiintyvät ihmiset ja tapahtumat ovat todellisia, henkilöhahmot siis esittävät itseään tai kertovat itsestään todellisissa tilanteissa.

Dokumenttielokuvien kerrontatavat, tyyli, visuaalinen ilme ja tunnelma voivat olla mitä moninaisimpia. Usein käytettyjä, erityisesti dokumenteille tyypillisiä tunnuspiirteitä on kuitenkin useita. Näitä ovat esimerkiksi kertojaääni, ihmisten haastattelut, selittävät välitekstit, valokuvat sekä arkistokatkelmien käyttö.

Miksi dokumenttielokuvia sitten tehdään ja katsotaan? Dokumenttielokuville voidaan määritellä neljä perustehtävää, joista jokainen yksittäinen elokuva täyttää joko yhden tai useita. Nämä neljä tehtävää ovat:

1. Tallentaa, paljastaa, säilyttää ja välittää tietoa
2. Analysoida ja tutkia kohdettaan
3. Esittää väitteitä, ajaa tiettyä asiaa, mielipidettä tai näkökantaa
4. Toimia itseilmaisuna
 1. Muistelkaa aiemmin näkemiänne dokumenttielokuvia.
  Mitkä ovat olleet mieleenpainuvimpia tai vaikuttavimpia? Minkälaisia aiheita nämä elokuvat ovat käsitelleet?

 2. Minkälaisista seikoista katsoja pystyy päättelemään, että Tytöt – pidetään pallo! on nimenomaan dokumenttielokuva eikä fiktiota?

 3. Mitkä yllä mainituista dokumenttielokuvan neljästä perustehtävästä kuvaavat mielestäsi Tytöt – pidetään palloa?

 4. Oliko elokuva opettavainen?
  Mitä uutta tietoa sait siitä?

 5. Katso muutama minuutti Ivan Ladislav Galetan elokuvasta Water pulu 1869 1896.
  Elokuvan pohjalla on filmikuvaa Ranskan ja Korean välisestä, todellisesta vesipoolo-ottelusta. Kuvaa on kuitenkin muokattu monin keinoin ja mikrofonikin on sijoitettu uima-altaan pohjaan. Lopputuloksesta alkuperäistä tapahtumaa tuskin tunnistaa.
 • Voidaanko Water pulu luokitella yhä dokumenttielokuvaksi? Mitkä seikat puhuvat tämän puolesta? Mitkä vastaan?
 • Mitä dokumenttielokuvan tehtäviä elokuva täyttää?
 • Mitä sellaista arvoa tällaisella elokuvalla voisi olla, mihin muut dokumenttielokuvat eivät yllä?

Dokumenttielokuva vaikuttamisen välineenä

Dokumenttielokuvat ovat vaikuttamisen välineitä. Kertomalla vakuuttavasti esimerkiksi ajankohtaisesta ongelmasta yhteiskunnassa elokuvantekijät voivat vaikuttaa yleisön mielipiteisiin ja käyttäytymiseen ja olla osana muutosprosessia. Dokumentin vaikuttavuus voi tapahtua monin eri keinoin; niin suoria väitteitä ja mielipiteitä esittämällä, kuin hienovaraisemman ja vihjailevammankin kerronnan kautta.

 1. Oletko nähnyt dokumenttielokuvia, jotka ovat vaikuttaneet mielipiteisiisi ja ajattelutapoihisi jostain tietystä asiasta?

 2. Mihin asioihin Tytöt – pidetään pallo! ottaa kantaa?
  Oliko sen kantaaottavuus ilmeistä ja suoraviivaista vai pohdiskelevaa ja hienovaraista?

 3. Pohdi, miten Tytöt – pidetään pallo! voisi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, ajattelutapoihin, erilaisiin sääntöihin, käytäntöihin tai jopa poliittisen päätöksentekoon.

 4. Kenelle haluaisit päästä näyttämään elokuvan?

Dokumenttielokuvan näkökulma

Dokumenttielokuvan tekijän lähtökohtana on elokuvan ulkopuolisen maailman kuvaaminen, se kertoo todellisuudesta, sosiaalihistoriallisesta maailmasta. Silti kaikki elokuvat ovat enemmän tai vähemmän fiktiota. Dokumenttielokuva on taidemuoto, joka käsittelee todellisuutta luovasti. Dokumenttielokuva perustuu tekijänsä näkemyksiin ja valintoihin, se on tulkittua todellisuutta – totuutta tietystä näkökulmasta.

 1. Oliko Tytöt – pidetään pallo! mielestäsi luotettava ja puolueeton elokuva?

 2. Keiden hahmojen näkökulmat ja äänet pääsivät elokuvassavoimakkaimmin esille?

 3. Keiden näkökulmat ja äänet jäivät pienempään osaan tai jopa täysin kuulematta? Mistä luulet tämän johtuvan?

4. Lue Brynjar Karl Sigurðssonista ja ÍR:n joukkueesta kertova Helsingin sanomien artikkeli Tytöt, ottakaa tilaa. (Huom! artikkeli on maksumuurin takana.)

 • Muuttiko artikkeli näkökulmaasi elokuvan tapahtumiin?
 • Mitä uutta paljastui?
 • Selittikö artikkeli elokuvan tapahtumista jotain, mitä et ennen sen lukemista täysin ymmärtänyt?

Dokumenttielokuvan etiikka

Dokumenttielokuvan tekijän täytyy miettiä myös eettisiä kysymyksiä. Ovatko ihmiset, joiden sanomisiin elokuva perustaa väitteensä luotettavia? Onko elokuvantekijä tai joku muu onnistunut painostamaan heitä sanomaan tiettyjä asioita? Pääsevätkö ihmiset ilmaisemaan näkökulmansa itseään koskevissa asioissa? Saako elokuva jonkun ihmisen näyttäytymään tarpeettoman huonossa valossa? Kyseessä on kuitenkin oikea ihminen, jonka elämään elokuvan antama kuva voi vaikuttaa.

 1. Olivatko tietyt hahmot elokuvassa mielestäsi luotettavampia kuin toiset? Miksi?

2. Ovatko kaikki elokuvassa ääneen pääsevät täysin luotettavia? Miksi näin ei ehkä ole?

3. Millaisia eettisiä valintoja ja pohdintoja elokuvantekijät ovat mahdollisesti joutuneet tekemään?