keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Tytöt - pidetään pallo! (2021)

Sukupuoliroolit ovat sosiaalisia rooleja, joiden mukaisesti tietyn sukupuolen edustajan odotetaan tai sallitaan käyttäytyvän. Naisen sukupuoleen yleisesti liitettyjä piirteitä, rooleja ja käytöstä kutsutaan feminiinisyydeksi; miehen sukupuoleen liitettyjä puolestaan maskuliinisuudeksi.

Sukupuoliroolit ovat yksi Tytöt – pidetään pallon tärkeimmistä teemoista. Koripalloileviin tyttöihin suhtaudutaan eri tavalla kuin koripalloileviin poikiin. Valmentaja Brynjar lausuu pukukopissa: “Jos olisitte poikia antaisin teidän kuulla kunnianne. Jos olisitte poikia, minun ei tarvitsisi pelätä, että murrutte”.

 1. Pohdi, miten sukupuoliroolit ilmenevät seuraavissa asioissa:
 • Pukeutuminen
 • Ammatinvalinta
 • Ihmissuhteet
 • Harrastukset
 • Elokuvamaku

2. Minkälaisia piirteitä ja oletuksia eri sukupuoliin liitetään elokuvassa?

3. Olisiko Brynjarin valmennustyyli herättänyt niin suurta kohua, jos hän olisi valmentanut poikia?

4. Kohdellaanko tyttöjä ja poikia eri tavoin opetuksessa tai valmennuksessa?
Minkälaisissa asioissa tämä voi näkyä?

5. Urheilun maailma on vain yksi esimerkki paikoista, joissa sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja ja epätasa-arvoista kohtelua ilmenee. Pohdi esimerkkejä omasta elämästäsi ja maailmasta ylipäänsä.

 • Minkälaisia piirteitä ja oletuksia eri sukupuoliin liitetään esimerkiksi koulussa, kotona tai eri ammateissa?
 • Mitkä tällaisista käsityksistä ja ennakkoluuloista ovat perättömiä? Entä voivatko jotkin niistä pitää paikkansa?

6. Valmentaja Brynjar sekä pelaajat kokivat, että joukkuetta ja tyttöjä kohdellaan koripallopiireissä epätasa-arvoisesti. Osallistuminen poikien mestaruusturnaukseen estettiin, vaikka joukkue olisi koripallotaitojensa puolesta sinne luultavasti ansainnutkin päästä. Tytöt järjestävät mielenilmauksen ja kieltäytyvät vastaanottamasta palkintoja vastaan koripalloliitolta.

 • Minkälaisia reaktioita tyttöjen mielenilmaus herätti?
 • Millä argumenteilla sitä vastustettiin ja paheksuttiin?
 • Mitä mielenilmauksesta seurasi?

7. Etsi tietoa ajankohtaisesta tilanteesta, jossa esiintyy epätasa-arvoista kohtelua sukupuolten välillä.
Kirjoita essee, jossa erittelet ilmiön taustoja ja syitä, otat kantaa ja argumentoit sekä esität mahdollisia toimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia tilanteeseen.

8. Elokuvassa kuullaan paljon vahvoja väitteitä väitteitä ja mielipiteitä sukupuolirooleihin ja tasa-arvoon liittyen.
Analysoi ja arvoi seuraavia suoria lainauksia.

Ota kantaa ja muotoile argumentteja väitteiden puolesta sekä niitä vastaan.

“Teidät (tytöt) kasvatetaan olemaan rauhassa ja hiljaa kuten äitinne”

“Poikien ongelma on se, että kun he häviävät tytöille, he ajattelevat häviävänsä alempiarvoisille olennoille. Tämä vaikuttaa heidän egoonsa. “

“Emme (tytöt/naiset) saa samaa kulttuuria tai samaa valmennusta. Saamme koko ajan kuulla, että meidän pitää huolehtia ulkonäöstämme. Ulkonäkö merkitsee niin paljon ja se, kenen kanssa vietämme aikaa. Kun taas poikien tulee työskennellä ahkerasti, voittaa, tulla parhaiksi ja muuttaa maailmaa.”

“Poikia pitää suojella tytöille häviämiseltä”

9. Järjestäkää väittely.
Jakakaa luokka kahtia, toinen puoli luokasta puolustaa väitettä “tyttöjoukkueiden tulisi pelata poikajoukkueita vastaan” ja toinen “tyttö- ja poikajoukkueiden ei tulisi pelata vastakkain.” Muistakaa, että väitteen kanssa ei tarvitse olla oikeasti samaa mieltä, vaan ideana on löytää argumentteja perustelemaan annettua väitettä. Muistakaa, että väittelyasetelmaankin kuuluu kunnioittava kohtaaminen ja toista arvostava kielenkäyttö.