keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Tytöt tytöt tytöt 2022. Kuva: Ilkka Saastamoinen / Citizen Jane Productions.

De tre huvudkaraktärerna

Handlingen i Girl Picture kretsar kring tre olika tjejer, tre olika karaktärer. Mimmi, Rönkkö och Emma är alla unga vuxna som bor i Helsingfors men som tampas med sina egna utmaningar. Emmas liv kretsar kring den krävande konståkningskarriären, men livet nyanseras när hon träffar Mimmi och blir kär. Mimmi försöker balansera sitt svåra förhållande till sin mamma, sina bubblande känslor, och förälskelsen som är både härlig och skrämmande på samma gång. Rönkkö å sin sida vill helst bara ha njutningsfullt sex och pröva nya saker, men även om hon försöker både flera gånger och med flera personer så känns sexet inte som hon trott att det ska göra.

Gemensamt för alla tre tjejer är att de försöker hitta sig själva och att de visar varandra och sig själva att man både kan ha stora känslor och göra stora misstag. Det är en del av livet. I filmen stämplas inte tjejerna på ett eller annat sätt, man försöker inte bestraffa dem för deras utforskande och därtill hörande misstag, utan tjejerna får utvecklas och växa åt var sitt håll.

I stället för att fokusera allt för mycket på vänskapliga kriser och plågor, lyfter Girl Picture i stället fram vänskapen som en styrka samt visar på vänskapens många ansikten och hur vänskap kan överleva både olikheter och åsikter som går isär.

Fundera på:

Fundera i par eller små grupper på de olika karaktärerna i filmen; Mimmi, Rönkkö och Emma. Ni till exempel rita upp en tankekarta kring varje karaktär och försöka hitta svar på frågorna nedan.

 • Vilket är karaktärens största problem?
 • Hurdana känslor upplever karaktären i filmen?
 • Vad drömmer karaktären om?
 • Vad skulle ni vilja säga åt karaktären?
 • Vad hoppas ni att ska hända karaktären efter att filmen tar slut? Vad kunde
 • hända under en fjärde fredagskväll?
 • Kan ni relatera till någon av karaktärerna eller till något som händer dem? Varför? Om ni inte alls kan relatera till dem; varför inte?
 • Hurdan relation har Mimmi, Rönkkö och Emma till varandra? En hurdan bild ger filmen av vänskap? Kan ni relatera till den bild av vänskap som ges i filmen? Varför/hur?
 • Vilken typ av tjejer beskrivs i filmen, och vilken typ av tjejer utelämnas?
 • Vad berättar filmen om tjejernas
 • familjerelationer och bakgrund i
 • allmänhet?
 • Vilken bild får man av deras
 • kompiskrets?
 • Vilken typ av tjejer finns inte med i filmen?
 • Hade ni önskat se någon annan typ av person i en av huvudrollerna? Hurdana tjejer hade ni velat se?

Utöver vänskapsrelationerna så är tjejernas relationer till sina mammor också en viktig del av filmen. Man ser detta genom de olika förhållanden som Mimmi och Emma har till sina mammor.

 • Hur ser Mimmis och Emmas relationer till sina respektive mammor ut?
 • Vilka förväntningar och förhoppningar har tjejerna gentemot sina mammor? Och mammorna gentemot döttrarna?
 • Fundera på hur vilka scener som visar mamma-dotter-förhållanden i filmen. Vilka känslor går att koppla till dessa scener?