keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Visuellt språk, ljud och känslospråk

Tytöt, tytöt, tytöt/Citizen Jane Productions. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Filmskaparna har i olika intervjuer berättat att det för dem var viktigt att man i filmen och i filmens marknadsföringsmaterial visuellt kom nära det som huvudkaraktärerna på riktigt är och vad de känner. En viktig tumregel i deras arbete var att skapa en imperfekt visuell värld som var så äkta som möjligt, detta som en motvikt mot den extremt välpolerade och Photoshopade värld som man ser t.ex. på sociala medier.

I filmen förmedlar man olika känslor på många visuella och auditiva sätt. I scener där man förmedlar känslor utan ord eller samtal låter man istället kameran fokusera eller hänga kvar på de olika karaktärernas ansikten, ofta utan musik eller andra bakgrundsljud. Å andra sidan använder man i filmen också ofta en nästan musikvideotypisk stil, där musiken knyts till det visuella; blinkande ljus på dansgolvet, landskap som flyger förbi en bil i snabb takt, snabba rörelser och snabba klipp.

Fundera på:

Fundera på scener ur filmen som stannat kvar hos er extra starkt. Vid behov kan ni titta på filmens trailer.

  • Vad minns ni ur dessa sceners visuella värld? Vilka färger och hurdant ljus var det i scenerna? Var utspelade de sig?
  • Hurdan var ljudvärlden i scenen? Skapade ljudet/musiken någon viss stämning?

Fundera på de scener där Emma, Rönkkö eller Mimmi upplevde starka känslor (glädje, förälskelse, sorg, ilska, besvikelse, osäkerhet, pinsamhet o.s.v.).

  • Kan ni identifiera er med någon/några av dessa händelser, vilka? Vilka känslor kändes främmande?
  • Hur beskrevs känslorna rent visuellt (ljus, färger, platser, närbilder, etc.)?
  • Hur använde man musik för att förmedla karaktärens känslor?

Uppgift: Filmrecension

Skriv en filmrecension av filmen Girl Picture. Fokusera extra mycket på filmens visuella värld.

Tips! Några tips på hur man skriver en recension finns t.ex. här på UR Play.