keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ympäristömyönteinen käyttäytyminen pohjautuu hyvään luontosuhteeseen. Kun ihminen oppii arvostamaan ja tuntemaan ympäristönsä, hän myös haluaa suojella sitä ja ottaa ympäristön huomioon elintavoissaan. Hyvä luontosuhde kehittyy luonnossa. Se kasvaa positiivisista luontokokemuksista. Luontosuhteen kehittyminen esitettiin elokuvassa hyvin. Emika ja Antti viettivät paljon aikaa luonnossa monimuotoisesti toimien ja seikkaillen.

1. Keskustelkaa tai kirjoittakaa omasta luontosuhteestanne. Mitä luonto merkitsee sinulle? Kuinka usein vietät aikaa luonnossa? Kerro yhdestä mieleen painuneesta luontokokemuksesta. Entä mitä haluaisit tehdä luonnossa, mitä et ole vielä päässyt tekemään?

Retkelle
2.
Järjestäkää luokan retkeilyvuosi. Käykää vuoden aikana neljä kertaa retkellä, kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella. Suunnitelkaa retkien sisältö yhdessä. Tutustukaa lähiympäristön neljään mielenkiintoiseen kohteeseen tai voitte retkeillä samassa paikassa eri vuodenaikoina. Viimeisen retken jälkeen, kirjoittakaa aiheesta. Mitä retkistä jäi mieleen? Voitte myös pitää yhden oppitunnin viikossa lähiluonnossa.

3. Järjestäkää leirikoulu tai yön yli kestävä retki metsään. Jokainen voi kirjata ylös mitä haluaisi tehdä retkellä ja toiveista kootaan yhteinen ohjelma, jolloin kaikilla on mahdollisuus kokea positiivisia kokemuksia. Välineitä teltoista makuupusseihin voi kysyä lainaan retkivälinevuokraamoista tai esimerkiksi lähialueen partiolippukunnilta.

  • Retki on hyvä tilaisuus kasvattaa luokan yhteishenkeä erilaisilla yhteistyötehtävillä. Retkiohjelmasta voi poimia ideoita retkelle.


Luonto ja kaupunki
4. Miten luonnon ja kaupungin voi yhdistää? Asiaa pohdittiin elokuvassa. Kehitelkää ideoita ja toteuttakaa muutamia.

5. Tehkää retki kaupunkiluontoon, kuten läheiseen puistoon tai vaikka koulunpihalle. Istukaa hiljaa ja havainnoikaa puoli tuntia alueen elämää. Kirjatkaa ylös näkemänne lajit ja tapahtumat. Keskustelkaa aiheesta yhdessä. Onko luontoa vain luonnossa? Mitä luonto oikeastaan on? Onko ihminen osa luontoa? Onko kaupunki luontoa?

6. Suunnitelkaa ja toteuttakaa lähiluonnonsuojeluprojekti joko luokan tai koko koulun kanssa. Luokka voi suunnitella projektin ja haastaa muut luokat mukaan. Voitte esimerkiksi kerätä tempauksella rahaa ja lahjoittaa rahat lähialueen luonnon hyväksi, järjestää roskienkeruukampanjan tai koteihin, kirjastoihin ja kauppoihin jalkautuvan tiedotuskampanjan tai rakentaa linnunpönttöjä.