keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Annala, Jukka (2006): Toopelivisio. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos.

Hietala, Veijo (1994): Tunteesta teesiin. Johdatusta klassiseen ja uuteen elokuvateoriaan. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy.

Kallioniemi, Kari & Salmi, Hannu (1995): Porvariskodista maailmankylään. Populaarikulttuurin historiaa. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Laine, Kimmo (1991): ”’Ei kansa toki tyhmää ole, se on vain oppimatonta’ – Uuno ja julkisuus”. Teoksessa Sihvonen, Jukka (toim.): UT – Tutkimusretkiä Uunolandiaan, s. 107–120.

Marjamäki, Tuomas (1998): Uuno Turhapuro juhlakirja. 25 vuodessa jääkaapin varjosta kansakunnan kaapin päälle. Helsinki: Ere Kokkonen Oy.

Nevalainen, Petri (2010): Saiskos pluvan, Vesa-Matti Loiri. Helsinki: Helsinki-kirjat Oy.

Salmi, Hannu (1993): Elokuva ja historia. Helsinki: Painatuskeskus Oy / Suomen elokuva-arkisto.

Sihvonen, Jukka (toim.) (1991): UT – Tutkimusretkiä Uunolandiaan. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy.

 

Wikipedia osoitteessa www.wikipedia.org

Yleisradion Elävä arkisto osoitteessa www.yle.fi/elavaarkisto