keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Etiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii hyvää, pahaa, oikeaa ja väärää. Etiikassa tarkastellaan moraalisen toiminnan perusteita.

”Dokumenttielokuvat ovat tekoja, joista voi päätellä tekijän moraalin”, kirjoittaa Timo Korhonen kirjassa Hyvän reunalla – Dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka. Korhosen mukaan dokumenttielokuvan tekeminen on eettisesti herkkä ammatti, sillä ammattiin kuuluu itsenäisiä valintoja ja valtaa, se on etäällä arkipäivän moraalisista valinnoista ja dokumenttielokuvat ovat aineistoa, johon suhtaudutaan tunteellisesti.

Dokumenttielokuvan eettiset valinnat näkyvät jo valinnoissa, joita ohjaaja tekee elokuvan kuvaamaan kohteen tai tarinan kautta. Päähenkilön valinnan kautta ohjaaja päättää, millaiseen sosiaaliseen todellisuuteen hän katsojan kuljettaa ja millaisia, yhteiskunnallisia ongelmia elokuva nostaa keskusteluun.

Eettiset kysymykset näkyvät myös elokuvan tekijöiden ja sen kuvaamien henkilöiden välisissä suhteissa. Elokuvan ohjaaja luo dokumentin päähenkilöön tai päähenkilöihin luottamussuhteen, jonka tarkoitus ei ole ihmissuhde itsessään, vaan tiedon välittäminen kolmansille osapuolille, katsojille. Ohjaajan ja päähenkilön välinen ihmissuhde on erityisen herkkä, sillä ohjaajan kiinnostus elokuvan kohteeseen tekee kohteesta alttiin ohjaajan toiveille. Dokumentti myös vie päähenkilönsä aina julkisuuteen. Katsoja ei kuitenkaan näe päähenkilön elämään ja tarinaan liittyvää todellisuutta sellaisenaan, vaan ohjaajan näkemyksen kautta, siis ohjaajan rekonstruktion todellisuudesta.

 

1. Millaisia eettisiä kysymyksiä Tuulan ja Eskon elämän kuvaamiseen mielestänne liittyi? Miten elokuvan tekoon vaikutti se, että ohjaaja oli Tuulan ja Eskon ystävä ja naapuri? Miten elokuvaan olisi vaikuttanut se, että ohjaaja olisi ollut vieraampi?

Miettikää, mitä haluaisitte kysyä ohjaaja Henriikka Hemmiltä elokuvan eettisistä valinnoista. Kirjatkaa kysymyksiänne ylös. Keskustelkaa niistä luokan kesken.

2. Elokuvassa ohjaaja toteaa halunneensa kirjoittaa Tuulalle onnellisen lopun. Oliko elokuvalla mielestänne onnellinen loppu? Miksi tai miksi ei? Keskustelkaa. 

 

Lähteet ja lisätietoa

Korhonen, Timo. 2012. Hyvän reunalla. Dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka, Aalto yliopiston julkaisusarja.