keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ennen elokuvaa

Millainen ihminen on päihderiippuvainen? Miten päihderiippuvuus näkyy ja mistä se johtuu? Mitä päihderiippuvuudelle voisi tehdä?

Keskustelkaa aiheesta pareittain, ryhmissä tai luokan kesken.

 

Elokuvan jälkeen

Päihderiippuvuus voi kehittyä moniin erilaisiin päihdyttäviin aineisiin, esimerkiksi bentsodiatsepiineihin, opioideihin tai alkoholiin. Päihderiippuvuus ilmenee usein aineen käytön pakonomaisuutena ja käyttöhimona. Riippuvaisella on vaikeuksia hallita aineen käytön aloitusta, määriä tai lopettamista.

Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Sairaudelle on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Alkoholismia sairastavan henkilön kyky sietää alkoholin vaikutuksia on kohonnut ja hänellä ilmenee alkoholin käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita.

Kun ihminen on päihderiippuvainen, saattavat päihteet syrjäyttää itsestä huolehtimisen, harrastukset, ihmissuhteet ja koulutuksen tai työn. Kykenemättömyys tunnistaa tai myöntää riippuvuuden aiheuttamia oireita ja haittoja on yleistä päihderiippuvuudessa.

1. Palatkaa ennen elokuvaa käymäänne keskusteluun. Muuttiko elokuva näkemyksiänne päihderiippuvaisesta ihmisestä? Millaisena elokuva kuvasi Tuulan, joka on lopettanut päihteidenkäytön ja Eskon, joka käyttää päihteitä? Keskustelkaa aiheesta.

2. Lukekaa Päihdelinkki-verkkosivulta tarinoita alkoholismista

A) Valitkaa yksi tarina, joka kertoo päihteidenkäytöstä ja yksi tarina, joka kertoo siitä, millaista on olla päihteidenkäyttäjän läheinen. Verratkaa sivuston tarinoita Yläkerran Tuulan tapahtumiin. Millaisia yhtäläisyyksiä löydätte?

B) Kirjoittakaa tarina, joka perustuu elokuvan tapahtumiin ja sen päähenkilöiden elämään. Tarinan voi kirjoittaa Tuulan, Eskon tai dokumentin ohjaajan, heidän naapurinsa Henriikka Hemmin näkökulmasta.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Terveyskirjasto, ”Alkoholismi” 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut, “Päihderiippuvuus”