keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Virpi Suutarin dokumenttielokuva Yrittäjä on havainnoiva seurantadokumentti. Elokuvassa seurataan tietyn ajanjakson ajan kahta suomalaista yrittäjätahoa niin työnteon kuin henkilökohtaisen elämän merkeissä. Kamera seuraa lähietäisyydeltä niin onnistumisen kuin epäonnistumisen hetkiä, raottaen verhoa yrittäjän elämän kulissien taakse. Varta vasten elokuvaa varten sävelletty musiikki siivittää yrittäjien matkaa, tuoden elokuvaan mukaan draamaa ja huumoria.

 • Keitä henkilöitä ja tahoja elokuvassa esiintyy? Miten elokuvassa esiintyvät ihmiset/tahot tuodaan esille (onko tapa toista kunnioittava, joutuuko joku henkilö/taho ns. huonoon valoon tai noloon asemaan)?
 • Mitä dokumentissa kerrotaan siinä esiintyvien henkilöiden välisistä suhteista?
 • Miten paljon elokuvassa kerrotaan siinä esiintyvien henkilöiden taustoista, ja mitä niistä kerrotaan? Mitä dokumentissa jätetään taas kertomatta, jäävätkö jotkin asiat täysin käsittelemättä?
 • Minkälainen on dokumentin tunnelma? Onko se positiivinen vai negatiivinen, toiveikas vai toivoton, innostava vai lannistava?
 • Miten elokuvan musiikki vaikuttaa elokuvan katsomiseen?
 • Minkälaisen kuvan dokumentti välittää yrittämisestä? Miten dokumentti lähestyy aihetta? Näyttääkö se jotain sellaista aiheesta, mitä ei tavallisesti (esim. muissa medioissa) tuoda julki?
 • Mitä dokumentti opettaa meille yrittämisestä ja yrittäjän elämästä? Miten yrittäjän elämä eroaa maaseudulla ja pääkaupunkiseudulla? Miksi elokuvan tekijä on valinnut juuri nämä kaksi tahoa elokuvan tutkimuskohteiksi?
 • Pohtikaa, miten elokuvan tekijä on päässyt lähietäisyydeltä kuvaamaan elokuvassa esiintyviä henkilöitä. Minkälaisia valmisteluja kuvausprosessi on vaatinut niin elokuvan tekijöiltä kuin elokuvassa esiintyviltä henkilöiltä?
 • Pohtikaa, minkälaisia haasteita ja yllätyksiä elokuvan tekijälle kenties tuli vastaa elokuvan tekoprosessin aikana. Minkälaisia valmisteluja elokuvan tekeminen on vaatinut, onko mukana taas elementtejä, joihin tekijä ei ole mitenkään voinut valmistautua etukäteen?

Dokumenttielokuvan tekijän vastuu ja etiikka

Dokumenttielokuvan keskiössä ovat usein ihmiset, heidän tekemisestä ja sanomisensa; mitä persoonallisempia ihmiset ovat, sitä helpommin he herättävät huomiota ja kiinnostusta katsojassa. Dokumentaristi Jouko Aaltonen kirjoittaa, että hyvällä dokumenttielokuvan henkilöllä on elämässään tavoitteita tai päämääriä, joiden edistämiseksi hän toimii. Päähenkilön tulee olla uskottava ja kiinnostava, mieluusti myös sympaattinen, sillä se helpottaa katsojan samastumista henkilöön.

Mitä tulee elokuvan tekijän rooliin, Aaltonen kirjoittaa, että dokumenttielokuvan tekijä on vastuussa kuvaamastaan ihmisestä. Fiktiossa roolihenkilö lakkaa olemasta, kun kuvaukset päättyvät, mutta dokumentissa ihminen jatkaa elämäänsä. Elokuva ja sen julkistaminen voivat vaikuttaa päähenkilön elämään, sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Dokumenttielokuvaa tehtäessä tekijä löytää itsensä eettisten kysymysten ääreltä. Etiikalla tarkoitetaan tiedettä, joka tutkii moraalia. Keskeisimpiä asioita ovat moraaliset arvot ja normit sekä hyvän ja pahan käsitteet. Lisäksi etiikassa käsitellään oikean ja väärän problematiikkaa. Moraalilla taas tarkoitetaan yhteiskunnan ja yhteisön yleistä käsitystä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.

Varsinaista kirjoitettua dokumenttielokuvan tekemisen eettistä säännöstöä ei ole olemassa. Kukin tekijä määrittelee itse, millaisia eettisiä valintoja elokuvassaan tekee suhteessa itseen, kohteeseen ja yleisöön. Aaltosen näkemyksen mukaan monet dokumenttielokuvan tekijät tekevät eettiset päätöksensä intuitioonsa luottaen, usein jopa tiedostamattaan.

Lähteet:

Aaltonen, Jouko (2011): Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Like.
Aaltonen, Jouko (2006): Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa. Like.

 

 • Minkälaisia tunteita dokumenttielokuva herättää sinussa? Nouseeko joku tietty kohtaus tai henkilö erityisesti mieleen?
 • Miten dokumentin tekijä suhtautuu kuvattaviin kohteisiin? Minkälaisen lähestymistavan hän on valinnut? Saako joku henkilö erityisen paljon huomiota, jääkö joku hahmoista hieman sivuun tai nostetaanko jotain tiettyä näkökulmaa muita enemmän esille?
 • Pohdi, minkälaisia päätöksiä dokumentin tekijä on joutunut tekemään niin elokuvan suunnittelu-, kuvaus- kuin leikkausvaiheessa. Nouseeko dokumentissa esille kohtauksia tai jaksoja, joissa tekijän etiikka nousee erityisesti esille tai se voitaisiin jopa kyseenalaistaa?