keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Työntekijäksi vai yrittäjäksi?

Koulunkäynnin ja koulutuksen tarkoituksena on valmistaa ihmisiä tulevaan elämään ja työelämään. Mitä korkeampi koulutuksen aste, sitä enemmän työelämä kulkee ohessa mukana niin kurssien kuin työharjoittelujen muodossa. Jo perusopetuksen yhteydessä järjestetään työelämään tutustumista.

Dokumentin ohjaaja Virpi Suutari kertoo elokuvan taustasta seuraavasti:

”Modernia yhteiskuntaa rakennettiin käsitykselle siitä, että suuret teollisuusyritykset luovat pysyviä työpaikkoja ja kansallista hyvinvointia. Niiden kyky tarjota työtä heikkenee, samalla kun osa ammateista tulee häviämään tai ainakin muuttumaan automatisaation myötä. Moni meistä joutuu keksimään uusia tapoja kouluttautua ja työllistyä. Useista tulee jonkin sortin yksinyrittäjiä. Digitaalisilla alustoilla kilpailutettavat lyhyet keikkatyöt yleistyvät – ja työn hinta laskee.”

 • Keskustelkaa ryhmässä, mitä työnteko ja työelämä merkitsevät teille, ja minkälaista työtä haluaisitte itse tulevaisuudessa tehdä. Minkälaiset työt painottuvat nykyään, minkälaisia tekijöitä töihin haetaan? Haluatteko töihin mahdollisimman pian koulun päätyttyä vai haluatteko hakeutua jatkokoulutukseen? Onko jatkokoulutus ehdoton edellytys työn tekemiselle tai työnsaannille? Voisiko yrittäminen olla oma juttusi?
   
 • Keskustelun pohjustukseksi tai sen ohessa voitte tutustua eri työpaikkoihin Yle Summerin kautta, jossa tubettaja ja toimituksen jäsen Tume käy kokeilemassa eri alan töitä.
  Yle Areena: ”Tume oikeissa töissä”
  Tume oikeissa töissä 2 (Youtube, uusimmat jaksot)

Yrittäjän elämää

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat

– ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä

– oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin yhtiö)

– julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset.

Lähde: Tilastokeskus

 • Virpi Suutarin dokumenttielokuva näyttää meille kaksi toisistaan hyvin erilaista yritystä ja tapaa toimia yrittäjänä. Pohtikaa elokuvan pohjalta, miten se määrittelee yrittämisen ja mitä se kertoo yrittäjän elämästä. Tutustukaa sen jälkeen seuraavaan tekstiin, ja verratkaa ajatuksianne siihen.

  ”Yrittäminen on yksi työnteon muoto. Koko talouselämä perustuu yritystoiminnalle. Ilman sitä ei olisi mitään taloudellista toimintaa. Periaatteessa voidaan ajatella, että kaikki omaehtoinen eli toisen käskyistä riippumaton talouteen liittyvä toiminta on yrittämistä. Käytännössä yrittäminen on yrittäjänä toimimista. Yrittäjä hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. Se edellyttää ammattitaitoa, yritysideaa, sitoutumista idean toteuttamiseen ja tietoa yrittämiseen liittyvistä asioista.
  Muista ammateista yrittäminen eroaa siinä, että yrittäjän työmäärä saattaa ajoittain olla paljon suurempi ja yrittäjä sitoutuu henkilökohtaisesti yrityksen toimintaan. Yrittäjällä on valtaa ja vapauksia, mutta myös vastuu päättää yrityksensä asioista. Henkilöstön on yrityksessä toimiessaan noudatettava yrittäjän ohjeita. Sen sijaan yrittäjä voi päättää itse esimerkiksi omista työajoistaan ja työtavoistaan.”
  Lähde: Opetushallitus / Etälukio
   

 • Tutustukaa Opetushallituksen etälukion sivuilla yrittäjän päivään. Minkälaiset asiat siinä korostuvat? Nouseeko tekstissä esille jotain uutta tai yllättävää? Miten teksti vertautuu Suutarin dokumentissa esiintyvien yrittäjien arkipäivään?
   
 • Tutustukaa yrittäjyyttä koskeviin uutisointeihin. Kenestä tai mistä tahosta uutiset kertovat, minkälaisesta yrittämisestä on kyse? Minkälaiset yrittämistä koskevat asiat nousevat esille uutisoinneissa? Mitä ajatuksia uutisoinnit teissä herättävät?
  Helsingin Sanomat
  Yle
  Savon Sanomat
   
 • Tutustukaa Yrittäjät.fi –sivustolla yritystoiminnan perusteisiin. Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin ja valitkaa yksi yritystoiminnan perustamisen osa-alue. Perehtykää omaan aiheeseenne, valmistelkaa siinä lyhyt esitys ja esitelkää oma aiheenne muulle ryhmälle. Kootkaa alueista lopuksi pääkohdat yhteiseksi yritystoiminnan opaskartaksi.