keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
007 Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved.

Seuraavien tehtävien tarkoituksena on taustoittaa James Bond -elokuvasarjaa ja Bondin luonutta kirjailija Ian Flemingiä. Tehtävät sopivat minkä tahansa oppiaineen opintojaksolle tai kurssille.

Hyvinä lähteinä toimivat esimerkiksi elokuvatietokanta Internet Movie Database tai verkkotietosanakirja Wikipedia suomen- ja englanninkielisenä.

 1. Etsi tietoa kirjailija Ian Flemingistä.
 • Kuka oli Ian Fleming?
 • Milloin hän eli?
 • Mikä hänen koulutuksensa oli, ja mitä hän teki työkseen?
 • Mitä hän harrasti, ja mistä asioista hän tiettävästi piti?
 • Millainen perhe hänellä oli? Keitä hänen lähipiiriinsä kuului?
 • Mitä tapahtumia voidaan pitää löytämiesi tietojen valossa merkittävinä hänen elämässään?
 • Mikä Flemingin oman elämän ja hänelle tärkeiden asioiden merkitys näkemyksesi mukaan on hänen työhönsä ja tuotantoonsa?
 • Mikä hänen merkityksensä on oman näkemykseksi mukaan vakooja- ja jännityskirjallisuuden genrelle?
 • Millä tavoilla Fleming on muuten kuin teoksiaan kirjoittamalla vaikuttanut James Bond -sarjaan?
 • Biografistinen kirjallisuudentutkimus lähestyy kirjailijan tuotantoa etsimällä kirjailijan elämän ja teosten välisiä yhteyksiä. Millä tavoilla Flemingin koulutus, työ ja oman elämän tapahtumat mahdollisesti heijastuvat James Bond -romaaneihin ja -novelleihin?
 1. Etsi tietoa Ian Flemingin tuotannosta.
 • Mistä ja millaisista teoksista Flemingin kirjallinen tuotanto koostuu?
 • Mitä teoksia Fleming on kirjoittanut? Mitkä teoksista on myös suomennettu?
 • Mikä hänen teoksiensa vastaanotto eli reseptio on ollut?
 • Mitkä hänen teoksistaan on filmatisoitu?
 1. Etsi tietoa tuottajan työstä sekä James Bond-elokuvien tuottajista Albert R. Broccolista ja Barbara Broccolista.
 • Mitä elokuvatuottaja tekee?
 • Mitä tuottaminen on käytännössä? Millä tavoilla elokuvan tuottaminen eroaa esimerkiksi tv-sarjan tuottamisesta?
 • Keitä ovat Albert R. Broccoli ja Barbara Broccoli? Mikä heidän roolinsa on James Bond -elokuvasarjassa?
 • Mistä asti Broccolit ovat olleet mukana Bond-saagan tekemisessä?
 • Mikä oman arviosi mukaan Broccoleiden mukana oleminen merkitsee Bond-saagan ominaispiirteiden säilymiselle tai sarjan tunnistettavuudelle samaksi elokuvasarjaksi etenkin kirjailija Ian Flemingin teosten jälkeen?
 1. Perehdy James Bond -elokuvasarjan vastaanottoon ja vaiheisiin.
 • Mistä elokuvasarja on saanut alkunsa? Mitkä ovat sarjan jatkosuunnitelmat?
 • Mitkä ovat olleet James Bond -elokuvasarjan tekemisessä mielestäsi merkittäviä tai kiinnostavia vaiheita?
 • Mitä ristiriitoja elokuvasarjan tekemisen historiassa on ollut?
 1. Perehdy muiden kirjailijoiden James Bond -aiheiseen tuotantoon.
  James Bond on innoittanut myös muita kirjailijoita ammentamaan Bondin maailmasta aineksia omiin teoksiinsa. Valitse yksi seuraavista kirjailijoista ja esittele hänet sekä hänen Bond-teoksensa:
 • Charlie Higson
 • Steve Cole
 • Kate Westbrook (oik. Samantha Weinberg)
 • Robert Markham (oik. Kingsley Amis)
 • John Pearson
 • John Gardner
 • Christopher Wood
 • Raymond Benson
 • Sebastian Faulks
 • Jeffery Deaver
 • William Boyd
 • Anthony Horowitz
 • RD Mascot (salanimi)
 1. Perehdy James Bond -elokuvasarjan päähenkilön ja toistuvien sivuhenkilöiden rooleissa tavattuihin näyttelijöihin.
  Voit valita yhden mielestäsi tärkeän tai kiinnostavan henkilön James Bond -sarjasta ja vastata alla oleviin kysymyksiin.
 • Ketkä ovat näytelleet valitsemaasi henkilöä? Mistä mihin asti he ovat olleet mukana?
 • Mistä syistä näyttelijöitä on vaihdettu?
 • Millä kriteereillä näyttelijät on rooleihinsa valittu?
 • Mitä pää- tai sivuhenkilön näyttelijöiltä on mahdollisesti haluttu tai vaadittu sopiakseen rooliinsa?