keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Koska Eerolle ei kerrota mitään hänen ympärillään tapahtuvista asioista, hänen on otettava käyttöönsä harkintakykynsä ja vilkas mielikuvituksensa. Käsikirjoitus alkoi syventyä ja nyt pohdimme hänen ymmärtämäänsä todellisuutta. Mitä hän näkee äideissään, Kirstissä ja Signessä ja keitä he ovat todellisuudessa? Toisaalta oli kysyttävä myös, mitä nämä naiset saavat kokea itsessään. Olimme tulleet työn haastavimpaan vaiheeseen.

Henkilökohtaisesti minulle tämä oli työn kipein vaihe, sillä kirjoittamisemme aikana saimme perheenlisäystä. Kahden pienen pojan äitinä ei ollut aivan tuskatonta pohtia lapsen menettämistä ja myös, mikä voisi saada äidin hylkäämään lapsensa. Missä kulkee rakkauden ja vihan välinen raja, missä ihmisen omat rajat?

Elokuvan naiset käyvät hiljaista sotaansa pikku-Eeron lailla. Kun Signe on lyönyt Eeroa, hänen käteensä jää kuolleen tyttären nukke, muistutus hänen todellisesta tuskastaan. Pian näemme Signen seisovan tuulisella rannalla, yhtä yksinäisenä ja hylättynä kuin bunkkerissaan värjöttelevä Eero. Hjalmar ei kykene kohtaamaan hänen suruaan vaan vaatii vaimoltaan kohtuuttomia. Kuinka lapsensa kuolemasta itseään syyttävä Signe voisi sovittaa "tekonsa" uuden äitiyden myötä?

"Äideistä parhain" kertoo myös häpeästä ja syyllisyydestä, joka luo välimatkaa ihmisten välille. Häpeän tunne estää Kirstiä puhumasta sodan tuomista seurauksista lapsensa kanssa.

Ulkoisesti hän yrittää olla tälle kovasti äitiä, mutta pysyy etäisenä ja puolinaisena tukahduttaen itsessään olevan naiseuden – muistot pakahduttavasta intohimosta. Eero taas muistaa kyvyttömyytensä pitää äidistään huolta. Hän rikkoi isälleen antaman lupauksen ja joutui kuin rangaistukseksi lähtemään äitinsä luota.

Ehkä raskain häpeän tunne liittyy kuitenkin hylätyksi tulemisen tunteeseen. Eero kokee, ettei hän ole rakkauden arvoinen eikä hänessä voi olla mitään hyvää.

KYSYMYKSIÄ

  • Pohdi Signen vihamielisyyttä Eeroa kohtaan. Miksi hän ei kykene hyväksymään poikaa? Voitko nähdä myös hänet uhrina ja ymmärtää häntä? Pohdi myös Kirstin uutta rakkautta ja hänen suunnitelmiaan muuttaa Saksaan. Onko hänen menettelynsä yksinomaan tuomittavaa vai voitko nähdä hänen menettelynsä sodan valossa? Miten se vaikuttaa Eeroon?
  • Myös elokuvan naisten voidaan tulkita käyvän omaa sotaansa pikku-Eeron lailla. Kuvaile heidän vaikeuksiaan ja kykyään työstää niitä? Kuka roolihenkilöistä kehittyy tarinassa eniten, kuka vähiten? Kuka aikuisista kantaa suurimman vastuun?
  • Syyllisyys ja häpeä ovat elokuvan teemoja. Millä tavoin ne ilmenevät roolihahmojen elämässä? Jos kirjoittaisit elokuvan Eeron aikuisvuosista, millaiseksi hänen elämänsä kuvittelisit? Pohdi myös Signen ja Kirstin kohtaloita.
  • Millä tavoin syyllisyys ja häpeä eroavat toisistaan, kummasta on helpompi puhua? Häpeän tunne on raskas, sillä se koskettaa ihmisen identiteettiä ja kokemusta itsestään. Keskustele, miten se saattaa vaikuttaa ihmisen elämään ja miten siitä voisi vapautua?