keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet

Joskus kuulee kysyttävän, miksi erityisryhmien, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, oikeuksia pitäisi edistää. Kyse ei kuitenkaan ole erityisoikeuksista, vaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan universaaleja, ne kuuluvat kaikille ihmisyyden perusteella. Jos mikä tahansa ryhmä suljetaan oikeuksien ulkopuolelle, emme voi puhua enää ihmisoikeuksista, ainoastaan tiettyjen hyväosaisten ryhmien eduista.

Syrjinnän kielto

Ihmisten yhdenvertaisuus sekä syrjimättömyys on kirjattu:

 • Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
 • Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleissopimukseen kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista (ICCPR) sekä
 • YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (ICESCR)
 • Useisiin alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Syrjinnän kielto velvoittaa valtiot turvaamaan ihmisoikeudet ilman rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. Luettelo syrjintäperusteista ei ole kattava ja sopimusvalvontaelimet ovatkin tulkinneet, että lopun ”muu asema” kattaa myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin.

YK:n ihmisoikeuskomitea kirkasti vuoden 1994 ratkaisussaan, että valtioiden on suojeltava kaikkia alueellaan asuvia ihmisiä juuri seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä. Päätöksen jälkeen lukuisat ihmisoikeussopimusten toteuttamista valvovat komiteat ovat soveltaneet omissa ratkaisuissaan ja julkilausumissaan tätä linjausta.

Yogyakartan periaatteet

Vuonna 2006 joukko kansainvälisiä ihmioikeusjuristeja julkaisi Yogyakartan periaatteet, eli kokoelman YK:n ihmisoikeuksia täydentäviä periaatteita, joilla otetaan huomioon myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Laajalti hyväksytyt periaatteet osoittavat, että yleismaailmalliset ihmisoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Yogyakartan periaatteiden muotoiluun osallistui myös suomalainen pitkän linjan ihmisoikeusvaikuttaja Martin Scheinin.

Yogyakartan periaatteet

Yogyakartan periaatteiden käännös suomeksi FinnQueer-sivustolla.

HLBTI-ihmisten oikeuksia loukataan yhä

Yhdistyneet kansakunnat on 2000-luvulla tunnustanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vakavaksi ihmisoikeusloukkaukseksi. Tästä huolimatta monia ihmisiä ympäri maailman syrjitään, vangitaan, pahoinpidellään ja jopa tapetaan seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi.

Ihmisoikeusloukkaukset ovat monenlaisia:

 • Kidutus ja muu epäinhimillinen kohtelu

  • Esimerkiksi Kamerunissa samaa sukupuolta olevien väliset suhteet on kielletty rikoslaissa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia pidätetään ja kidutetaan vankilassa rutiininomaisesti.
   Amnestyn raportti
 • Mielivaltaiset seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvat pidätykset

  • Esimerkiksi Turkissa poliisi harjoittaa väkivaltaa ja sakottaa mielivaltaisesti transsukupuolisia naisia. Istanbulissa vuonna 2010 toteutetun kyselyn mukaan 89 prosenttia kyselyyn vastanneista transsukupuolisista naisista oli joutunut väkivallan kohteeksi pidätyksensä aikana.
   Amnestyn raportti
 • Sanan- ja kokoontumisvapauksien rajoitukset

  • Esimerkiksi Baltian maissa, Ukrainassa ja Serbiassa viranomaiset ovat pyrkineet estämään tai hankaloittamaan Pride-kulkueiden järjestämistä tai eivät ole tarjonneet riittävää turvaa kulkueen järjestäjille.
   Amnestyn kolumni
  • Esimerkiksi Venäjällä on voimassa ”homopropagandalaki”, joka kieltää "ei-perinteisten seksuaalisuhteiden propagandan levittämisen" lasten keskuudessa. Laki leimaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia aikuisia ja lapsia sekä syventää heidän syrjintäänsä. Laki evää heiltä pääsyn tietoon, joka voi olla olennaista heidän hyvinvoinnilleen. Tämän lisäksi laki epää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta tasavertaisuuden lain edessä rajoittamalla HLBTI-aktivistien toimintaa. Lain nojalla järjestöt voidaan tuomita suuriin sakkorangaistuksiin, tai niiden toiminta voidaan väliaikaisesti keskeyttää. 
   Amnestyn raportti
 • Perheoikeuksien rajoitukset

  • Samaa sukupuolta olevien parisuhdetta ei virallisesti tunnusteta useissa maissa ollenkaan. Joissakin maissa, esimerkiksi Suomessa, samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa, mutta rekisteröity parisuhteessa elävät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa avioliitossa olevien kanssa. He eivät esimerkiksi voi adoptoida.
   Amnestyn kolumni tasa-arvoisesta avioliitosta