keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan katsomisen jälkeen: Pakkosulautuminen ja luonnonvarakiistat Saamenmaalla

Anna joen virrata. 2023 ©MerFIlm

Kysymyksiä oppilaille

  • Miksi Alta-joki haluttiin padota ja mitä seurauksia sillä oli saamelaisille?
  • Ketkä vastustivat joen patoamista ja miksi?
  • Millaisia ympäristön ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä kiistoja ja protesteja käydään tänä päivänä?
  • Etsi esimerkkejä tämän päivän kamppailuista, joissa alkuperäiskansojen oikeudet kytkeytyvät ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen käyttöön.
  • Elokuvan päähenkilö Ester matkustaa yhdessä muiden saamelaisaktivistien kanssa Osloon osoittamaan mieltään ja aloittamaan syömälakon Alta-joen patoamista vastaan. Helmi-maaliskuussa 2023 elokuvan näyttelijät Ella Marie Hætta Isaksen ja Beaska Niillas osallistuivat Oslossa mielenosoituksiin, joita on verrattu Altan mielenosoituksiin. Mistä oli kyse? Etsi tietoa uutisista ja Instagramista hashtageilla: #čsv, #RivVindturbinenePåFosen #BaajhVaerideÅrrodh, #EllosSápmi
  • Mitä assimilaatio ja kolonialismi merkitsevät saamelaisten kohdalla?
  • Sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa on käynnissä totuus- ja sovintokomissiot. Mistä komissioissa on kyse ja miten ne liittyvät elokuvan teemoihin?

Taustatietoa

Assimilaatio eli pakkosulautuminen tarkoittaa saamelaisen identiteetin vaihtumista norjalaiseksi, ruotsalaiseksi, suomalaiseksi tai venäläiseksi pakon edessä. Jokainen saamelaissukupolvi on menettänyt maitaan ja joutunut taistelemaan kulttuurinsa puolesta. Jokaisella saamelaissukupolvella ja saamelaisalueella on oma kokemuksensa assimilaatiosta, eli maiden, kielten ja kulttuurin menetyksestä. Valtioiden assimilaatiopolitiikka sekä historiassa että nykyhetkessä on aiheuttanut saamen kansalle ylisukupolvisia traumoja. (Vastatuuleen 2019, S&S)

Kolonialismilla tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa valtio hallitsee aluetta omien rajojensa ulkopuolella. Kolonialismiksi voidaan kutsua myös epäsymmetristä valtasuhdetta kahden kansan välillä, kuten esimerkiksi saamelaisten maiden siirtymistä valtion haltuun ja saamelaisten yhteiskuntarakenteiden korvaamista norjalaisilla, ruotsalaisilla, suomalaisilla tai venäläisillä, sekä saamelaisten elämäntavan, kulttuurin, kielen ja mielen pakkosulautumista valtakulttuuriin.

Suomessa on parhaillaan käynnissä totuus- ja sovintokomissio, Norjassa työ on jo loppuvaiheessa ja Ruotsissa komissiota valmistellaan. Totuus- ja sovintokomissiotyössä on kyse sekä menneisyyden vääryyksien että tämän päivän oikeusloukkauksien tunnistamisesta. Useiden vallan väärinkäytösten takia saamelaiset kokevat syvää epäluottamusta valtiota kohtaan. Keskeistä on, että valtio ja koko yhteiskunta saadaan sitoutumaan haitallisten rakenteiden korjaamiseen, jotta sovinto olisi mahdollista.

Lisätietoa