keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvassa Binti ja tämän isä asuvat kommuunissa eli yhteisössä muiden ihmisten kanssa. Kommuunin jäsenet eivät ole kaikki sukua toisilleen, mutta kaikki ovat kuitenkin tuttuja keskenään ja kaikkia kohdellaan kuin perheenjäseniä. Asuinpaikkana toimii ränsistynyt ja hylätty, vallattu kerrostalo. Osa talon asukkaista on lisäksi laittomasti maassa eläen karkotusuhan alla.

1. Pohdi elokuvan perusteella seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä elokuvassa kerrotaan Bintin äidistä?
  • Miksi ja miten Binti ja tämän isä Jovial ovat päätyneet Belgiaan?
  • Miksi Binti ja tämän isä asuvat vallatussa rakennuksessa laittomasti?
  • Miksi poliisi tunkeutuu rakennukseen? Miksi Binti ja tämän isä juoksevat pakoon?
  • Miten Elias ja tämän äiti kohtelevat Bintiä ja tämän isää? Entä muut elokuvan henkilöt?
  • Miksi naapuri Floris kertoo poliisille Bintistä ja tämän isästä? Mitä tästä seuraa?

2. Mitä ajatuksia ja tunteita Bintin ja tämän isän tilanne sinussa herättää?

3. Kirjatkaa ylös ajatuksianne ihmisoikeuksista: mitä ne ovat ja miten ne toimivat tai näkyvät käytännössä jne. Tutustukaa ihmisoikeuksiin sitten tarkemmin Ihmisoikeudet.net-verkkosivustolla.

  • Löydättekö sieltä samoja asioita kuin mitä listasitte? Onko mukana jotain sellaista, mikä ei tullut mieleenne tai mikä kenties ihmetyttää?
  • Pohtikaa, mitkä ihmisoikeuksista nousevat elokuvassa esille ja millä tavoin.
  • Kohtelevatko elokuvan eri henkilöhahmot muita ihmisoikeuksien mukaisesti vai niiden vastaisesti? Perustelevatko henkilöt toimiaan jollain tavalla tai annetaanko elokuvassa selitys ihmisten toiminnalle?

4. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ne perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. Lukekaa ihmisoikeuksista lisää Oph: Miina ja Ville -opettajan  aineistosta. Pohtikaa sitten, miten oikeudet toteutuvat elokuvassa. Rikotaanko oikeuksia, ja jos rikotaan, niin kenen tai minkä tahon toimesta? Mitä tunteita näiden oikeuksien rikkomukset sinussa herättävät?

5. Ottakaa selvää, mikä taho ihmisoikeuksista vastaa, kuka tai mikä taho huolehtii niiden noudattamisesta, ja miten oikeudet toteutuvat arkisessa elämässä.

Vinkki opettajalle!
Voitte poimia lisää vinkkejä aiheen käsittelyyn Koulukinon oppimateriaalista Äidin toive.

6. Ihmisoikeuksiin liittyviä toiminnallisia tehtäviä
Tehkää yksi tai useampi seuraavista tehtävistä:

Ihmisoikeudet.net: "Oikeus turvapaikkaan"

Ihmisoikeudet.net: ”Elämän puu"

Ihmisoikeudet.net: ”Oikeus elämään”

Ihmisoikeudet.net: ”Oikeus perheeseen"

Ihmisoikeudet.net: ”Liikkumisen vapaus