keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Vastatkaa elokuvan perusteella seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä elokuvassa kerrotaan Bintin ja hänen isänsä tilanteesta? Miten he ovat päätyneet paperittomiksi Belgiaan?
  • Miksi viranomaiset tunkeutuvat Bintin ja hänen isänsä asuinpaikkaan? Mitä tästä seuraa Bintille ja tämän isälle?
  • Elokuvan alussa Bintin lähipiirissä iloitaan pariskunnan naimisiinmenosta, miksi? Mitä ajatuksia ja tunteita tämä herättää Bintissä?
  • Miksi Binti haluaa, että Eliaksen äiti menisi naimisiin hänen isänsä Jovialin kanssa?
  • Minkälaisia ennakkoluuloja Binti ja tämän isä kohtaavat elokuvassa?
  • Miten ihmiset suhtautuvat Bintiin ja hänen isänsä tilanteeseen?

2. Voisiko Bintin ja hänen isänsä kohtalo olla totta? Tuleeko mieleesi muita vastaavia tarinoita elokuvissa tai kenties uutisissa? Mitä niistä on jäänyt mieleen?

3. Suomen Pakolaisavun mukaan "pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella."
Pohtikaa tämän määritelmän ja elokuvan pohjalta, millä perusteilla Binti ja tämän isä eivät olisi oikeutettuja jäämään Belgiaan.

4. a) Listatkaa kaikki asiat, jotka teille tulee mieleen pakolaisuuteen liittyen. Verratkaa sitten listojanne muiden kanssa ja poimikaa ylös yleisimmin esiintyviä huomioita. Mitkä asiat nousevat useimmiten esille?

b) Tutustukaa pakolaisuuteen liittyviin termeihin Suomen Pakolaisavun sivuilla. Jakautukaa sitten pareihin tai pienryhmiin, ja selittäkää termit toisillenne omin sanoin niin hyvin kuin pystytte. Palatkaa sitten edelliseen tehtävään (4. a), jossa kirjasitte ylös pakolaisuuteen liittyviä asioita. Kuinka moni näistä liittyi pakolaisuuteen, kuinka moni taas maahanmuuttoon tai siirtolaisuuteen?

c) Voitte koostaa Pakolaisavun sanastosta sanapelin, jossa kirjoitatte termit yksitellen lapuille, laitatte laput nurinpäin pöydälle tai astiaan, poimitte lapun yksi kerrallaan ja selitätte toisille saamanne termin vuorotellen. Pohtikaa tämän jälkeen, oliko tehtävä mielestänne helppo vai haastava, ja mistä tämä voisi
johtua.

Vinkki opettajalle!
Lisää aihepiirin käsittelyyn sopivia tehtäviä löytyy Maailmankoulun sivuilta sekä seuraavista Koulukinon oppimateriaaleista:
Le Havre
Fuocoammare
The Good Lie
Kenen joukoissa seisot