keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Photo credit: Nick Wall / Copyright: © Bury Park Limited. All Rights Reserved.

Väittelyharjoitukset voidaan järjestää ennen tai jälkeen Blinded by the Light -elokuvan katsomista. Väittelyn aiheet käyvät myös erilaisten kirjoitelmien ja vaikuttamaan pyrkivien puheiden aiheiksi.

Muodostakaa joukkueet, esimerkiksi kaksi vastaan kaksi. Sopikaa väittelyn kestosta. Väittelyt alkavat molempien osapuolten aloituspuheenvuoroista, jatkuvat väittelyllä ja päättyvät lopetuspuheenvuoroihin. Puolustava puoli aloittaa.

Lopuksi voidaan järjestää viittausäänestys siitä, kumpi puoli perusteli näkemyksensä paremmin ja voitti. Väittelyn jälkeen aiheesta voidaan keskustella yhteisesti.

Valitkaa väittelylle myös erillinen puheenjohtaja, joka toimii puolueettomasti.

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että

 • väittelijät ja heidän edustamansa näkemys valitusta aiheesta on esitelty,
 • väittelyn osapuolet pitävät aloituspuheenvuoron, jossa kertovat aiheesta ja keskeisiä perusteluja, miksi ovat valitsemallaan kannalla,
 • osapuolet eivät puhu toistensa päälle,
 • pysyvät sovitussa aikaraameissa,
 • molemmat puolet tiivistävät keskeisen sisällön lopetuspuheenvuorossaan,
 • voittaja ratkaistaan äänestyksellä, laskee äänet ja julistaa lopputuloksen ja että
 • puheenvuorot jaetaan tasaisesti, jos väittelyn jälkeen keskustellaan vielä yleisesti aiheesta.

Jokainen joukkue valitsee eri aiheen, joka liittyy Blinded by the Light -elokuvaan. Voitte valita jonkin seuraavista tai keksiä oman. Käyttäkää elokuvaa yhtenä esimerkkinä väittelyn sisällössä.

 • Kulttuurien moninaisuus on rikkautta.
 • Jokainen kulttuuri on myös samanlainen.
 • Suku on pahin tai perhe on pahin.
 • Koulutus on tie elämässä menestymiseen.
 • Kannustaminen kantaa.
 • Kiusaamisen voi saada loppumaan.
 • Rasismi voidaan kitkeä.
 • Vanhempien on hyväksyttävä lapsensa valinnat.
 • Anteeksi voi antaa ilman anteeksipyyntöä.
 • Perhe on tärkein joukko, johon ihminen kuuluu.
 • Ryhmäyttäminen on toimiva tutustumismenetelmä kouluissa.
 • Syntikkapop vai rock?
 • Yökerho vai päiväklubi?
 • Margaret Thatcherin sanoin “ei ole vaihtoehtoa”.
 • Työtön ihminen on onneton ihminen.
 • Työ tuo elämään sisällön.
 • Läheisten onni on tärkeintä.
 • Stipendisysteemi esimerkiksi ulkomailla opiskeluun on oikeudenmukainen.

Väittelyä edeltää tiedonhaku ja valmistautumisaika, jonka kestosta sovitaan.