keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Photo credit: Nick Wall / Copyright: © Bury Park Limited. All Rights Reserved.

Gurinder Chadhan ohjaamassa elokuvassa Blinded by the Light päähenkilö Javed Khan pitää puheen päättäjäisissään. Puhetta voidaan pitää esimerkkinä tilannepuheesta, jonka tavoitteena on luoda tunnelmaa tietyssä tilanteessa. Toisaalta puhe käy myös esimerkiksi ohjelmapuheesta, jolla pyritään vaikuttamaan vastaanottajien ajatteluun ja otetaan kantaa, sillä päähenkilön sanoilla on selvästi paljon merkitystä kuulijoille; se herättää tunteita, vakuuttaa ja vaikuttaa. Tilanne- ja ohjelmapuhetehtävät kannattaa kertoa opiskelijoille etukäteen, sillä ne vaativat elokuvassa nähtävän esimerkkipuheen tarkkailua.

Aristoteleen mukaan onnistuneessa ja vaikuttavassa puheessa on logosta (vedotaan järkeen), eetosta (asiantuntemuksesta ja ulkoisesta olemuksesta syntyvää uskottavuutta) ja paatosta (vedotaan tunteisiin).

Puheet koostuvat aloituksesta, käsittelyosasta ja lopetuksesta. Pääpainon kuuluu olla käsittelyosassa, jossa annetaan esimerkkejä, eniten tietoa valitusta aiheesta, perusteluja ja kumotaan vastaperusteluja sekä kerrotaan mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Omakohtaiset kokemukset ja tarinallisuus kiehtovat yleensä kuulijoita, joten ne kannattaa muistaa.

Aloituksessa kuuluu tervehtiä kuulijoita ja taustoittaa aihetta ja puhetilannetta. Lopetuksessa kannattaa painottaa tärkeintä, kerrata olennaisin. Lopetus ei saa tulla kuulijoille yllätyksenä. Muista sidosteisuus, jolloin tekstistä tulee kiinteää.

Tehtävät

1. Katso tarkasti Javed Khanin päättäjäispuhe ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin eetos, paatos ja logos toteutuvat Javedin puheessa? Perustele.
b. Mikä tekee Javedin puheesta vaikuttavan ja onnistuneen? Perustele.
c. Erittele Javedin puheen rakennetta:

 • Mitä puheen aloitukseen kuuluu, ja mitä aloituksessa kerrotaan?
 • Millä tavoin Javed siirtyy aiheensa osa-alueesta toiseen?
 • Mitä asioita puheen käsittelyosa sisältää?
 • Millä tavoin kuulijoille ja elokuvan katsojille annetaan vihjeitä siitä, että puhe lähestyy loppuaan? Poimi esimerkkejä.
 • Millä tavoin Javedin päättäjäispuhe päättyy? Mitä sanotaan lopuksi?

2. Kirjoita ja pidä tilanne- tai ohjelmapuhe joko live-yleisölle tai kuvaa puheesi videolle. Voit puhua myös jonain muuna henkilönä kuin itsenäsi ja asettaa kuulijat, mihin aikaan ja paikkaan tahansa. Huomioi kohderyhmä ja konteksti puheen sisällössä, kielessä ja rakenteessa. Suomalaiseen puhekulttuuriin ei kuulu kiittää kuulijoita puheen lopussa; toisin on esimerkiksi amerikkalaisessa puhekulttuurissa.

Voit valita tilanne- tai ohjelmapuheesi aiheeksi esimerkiksi jonkin Blinded by the Light -elokuvan väittelyaiheista tai jonkin seuraavista. Käytä elokuvaa yhtenä esimerkkinä puheesi sisällössä.

 • Vanhempien vaikutukset
 • Elokuvan katsominen on löytöretki.
 • Blinded by the Light hyvän mielen elokuvana
 • Itseilmaisun tärkeys
 • Ryhmäytyminen
 • Itseään toteuttava on onnellinen ihminen.
 • Kylmän sodan (1947 – 1991) ilmapiiri näkyy nykymaailmassa.
 • Bruce “The Boss” Springsteen
 • Eläköön toiseus!
 • Nelson Mandela elää ikuisesti!
 • Margaret Thatcherin (1925 – 2013) merkitys tai muistolle
 • Rautarouva, maitovaras
 • Ronald Reaganin (1911 – 2004) merkitys tai muistolle