keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ainutlaatuinen indie-elokuva – 12 vuoden työ

Tehtävä 1.

Boyhood on elokuvana tekotapansa ansiosta ainutlaatuinen. Ennen elokuvan katsomista selvittäkää pienissä ryhmissä:

 • Boyhood on indie-elokuva (engl. sanasta independent). Selvittäkää, mitä tämä tarkoittaa?
 • Miten tämän elokuvan tekeminen poikkeaa normaalista tavasta tehdä koko illan elokuvia?
 • Pohtikaa, millaisia hyviä puolia tällaiseen toteuttamistapaan voi liittyä? (Vinkkinä opettajalle esim. työskentelyrauha näyttelijöille, osallistuminen käsikirjoittamiseen, linkittyminen näyttelijöiden elämään…)
 • Entä haasteita? (Vinkkinä opettajalle esim. rahoitus, näyttelijöiden sitoutuminen, aikaa kestävän musiikin valinta…)
 • Miksi luulette, että elokuva on haluttu toteuttaa näin?

Kootaan ryhmäkeskustelut yhteen koko ryhmässä keskustellen. Keskeiset ajatukset kirjataan esim. fläppipapereille, jotta niihin on helppo palata elokuvan katselun jälkeen.

 

Tehtävä 2.

Keskustelkaa elokuvan katsomisen jälkeen pareittain:

 • Millainen kokemus elokuva oli?
 • Millaisia ajatuksia se herätti?

Puretaan keskustelut ensin pienryhmissä ja sitten koko ryhmässä.

Lukekaa pääosan esittäjän Ellar Coltranen Suomen matkallaan Me Naisille antama haastattelu (27.9.2014) tai ohjaaja Richard Linklaterin haastattelu Image-lehdessä (10.4.2014). Keskustelkaa ryhmässä, miten haluaisitte elokuvan katsomisen ja haastattelun lukemisen jälkeen täydentää tehtävässä 1 fläppipapereille kirjaamianne vastauksia.

 

Tehtävä 3.

Paitsi elokuvan tekemisessä, myös elokuvan sisällössä ajalla on keskeinen rooli. Elokuvan voisikin katsoa käsittelevän aikaa sekä ihmisten että heidän elämänsä suhdetta aikaan. Kuten elokuvan lopussa Mason pohtii: elämmekö hetkessä vai elääkö hetki meissä? (”The moment seizes us.”)

Käsityksen elokuvan tekemisen kaaresta voit saada myös tutustumalla sen tekemisestä koottuun infograafiin, josta näet mm. kuinka monta tuntia elokuvaa kaiken kaikkiaan filmattiin 12 vuoden aikana ja kuinka monta kertaa Masonia esittäneen Coltranen hiukset sinä aikana leikattiin.

Pohtikaa seuraavaksi pienryhmissä, miten eri tavoin elokuvassa näkyi ajan kuluminen? Mistä tiesitte, että oltiin siirrytty ajassa eteenpäin? Antakaa käytännön esimerkkejä elokuvasta. Pyrkikää tuottamaan mahdollisimman monta ajatusta! Vinkkinä opettajalle: ajatukset voivat liittyä muun muassa

 • musiikkiin
 • henkilöiden ulkonäköön
 • ajoneuvoihin
 • tekniikkaan
 • historialliset tapahtumat
 • muihin popkulttuuriviitteisiin
 • mitä muita keksitte?

Tehkää seuraavaksi samoissa pienryhmissä miellekartat, joissa paperin keskellä komeilee nyt kuluva vuosiluku. Miettikää ja merkitkää miellekarttaan, mitkä ovat sellaisia juttuja tai tapahtumia, jotka jäävät elämään tästä vuodesta? Mistä oma aikamme muistetaan viiden vuoden kuluttua?

Voitte toteuttaa tämän myös kuvakollaasina leikkaamalla aikakausilehdistä haluamianne kuvia tai etsimällä kuvia netistä ja kokoamalla kollaasin esimerkiksi PowerPoint -diaksi.

Esitelkää oma miellekarttanne muulle ryhmälle ja laittakaa ne näkyviin luokan seinälle ja / tai koulun internetsivuille.