keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehtävä 1.

Pohtikaa pareittain seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä elokuvan tavassa kuvata poikana olemista ja mieheksi kasvamista kosketti teitä? Entä mikä yllätti?
  • Mitä haasteita mieheksi kasvamisessa kohdattiin? Miten ne pyrittiin voittamaan tai niihin sopeutumaan?
  • Millaisia erilaisia miehiä elokuvassa esiintyi?

Kokoontukaa tämän jälkeen pieniin ryhmiin ja keskustelkaa pareittain pohtimistanne vastuksista. Pohtikaa ryhmissä myös:

  • Millaisissa tilanteissa teidän odotetaan toimivan tietyllä tavalla koska olette poikia tai tyttöjä?
  • Millaisia sukupuoleen yleensä liitettyjä odotuksia tai ennakkoasenteita ette halua omassa elämässänne toteuttaa?

(Tehtävän loppuosa on muokattu Setlementtiliiton Fredi – Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet oppimateriaalista.)


Tehtävä 2.

Jakakaa ryhmä neljään joukkueeseen. Järjestetään väittelytilaisuus, joissa vastakkain olevien joukkueiden pitää puolustaa myönteistä tai kielteistä kantaansa seuraaviin väitteisiin.

  • Tytöt ja pojat ovat erilaisia ja siksi heitä pitää myös kasvattaa eri lailla.
  • On olemassa töitä, jotka sopivat paremmin miehille kuin naisille ja päinvastoin.
  • Kasvaessa pojalle tärkeintä on miehen malli.

Voitte myös keksiä itse lisää aiheeseen liittyviä väitteitä.

Joukkueille annetaan vähintään 30 minuuttia aikaa valmistautua väittelyyn joukkueena. Valmistautumisessa kannattaa paitsi etsiä perusteluita oman joukkueen kannalle myös miettiä etukäteen, miten vastustajajoukkue omaa kantaansa perustelee ja miten voisitte kumota heidän perustelunsa. Valitkaa myös, kuka joukkueestanne pitää avauspuheenvuoronne. Opettaja toimii väittelyn ohjaajana ja jakaa molempien joukkueiden puheenvuorojen jälkeen jatkopuheenvuoroja viittauksesta. Kiinnittäkää huomiota siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan keskusteluun.

Kunkin väittelyn katsojina olevat kaksi muuta joukkuetta äänestävät väittelyn jälkeen kantansa parhaiten perustelleen voittajajoukkueen.