keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elämäni ihmiset ja pelikenttä

”No man is an island.”
– John Donne –

Tehtävä 1.
Piirrä yksin tai pareittain kartta Masonin elämän ihmisistä:

  • Paperin keskelle voit piirtää haluamallasi tavalla Masonia kuvaavan hahmon tai kirjoittaa hänen nimensä.
  • Sijoita hänen ympärilleen hänen elämässään esiintyneet ja siihen tavalla tai toisella vaikuttaneet ihmiset. Voit kirjoittaa ihmisten nimet tai käyttää haluamiasi kuvioita. Sijoita ihminen sitä lähemmäksi Masonia, mitä läheisemmäksi ajattelet hänet Masonille.
  • Voit halutessasi käyttää myös erilaisia viivoja kuvaamaan erilaisia suhteita ihmisten välillä: paksu punainen viiva voi esim. kuvata syvää kiintymystä, salaman muotoinen viiva ristiriitoja jne.
  • Vertailkaa lopuksi parin kanssa karttojanne ja perustelkaa mahdollisia eroja.
  • Keskustellaan ensin pareittain ja sitten koko ryhmässä, ketkä Masonin elämän ihmistä tukivat hänen kasvuaan ja millä tavoilla? Entä ketkä haittasivat tai uhkasivat tasapainoista kasvua, millä tavoilla ja miten näihin tilanteisiin elokuvassa reagoitiin?

Piirrä tämän jälkeen samanlainen kartta omasta elämästäsi ja sen ihmisistä. Tämä kartta jää sinulle itsellesi ja on mielenkiintoista toistaa harjoitus muutaman vuoden välein ja katsoa, miten oma ihmissuhdeverkosto ja itse sen mukana muuttuu ja kehittyy.

Tehtävä 2.
”Kuka ihminen on ja miten ihminen on sitä mitä hän on riippuu paljolti siitä, millaisia ihmissuhteita hänellä on. Voimme ajatella olevamme ihmissuhdeverkoston keskipisteessä. Jokaisella suhteellamme toiseen ihmiseen on joukko merkityksiä. On hyvä ymmärtää, mitä saamme kussakin ihmissuhteessamme ja mitä itse puolestamme annamme.”

Seuraava tehtävä on muokattu R. Vance Peavyn Elämäni työkirja -teoksen tehtävästä. (Sekä tehtävän että lainauksen lähde)

a) Pohdi tarkemmin oman elämäsi tärkeitä ihmisiä ja heidän merkitystään. Täydennä täältä löytyvät lauseet omalta kohdaltasi. Saman henkilön nimi voi esiintyä useammassa kohdassa ja samassa kohdassa voi olla useamman nimi.

b) Pohtikaa parin kanssa, mitä te voitte antaa vastalahjaksi elämänne tärkeille ihmisille. Millaisissa asioissa teidän puoleenne käännytään? Mihin ihmissuhteisiin haluaisit panostaa entistä enemmän ja miksi?

Tehtävä 3.

Tämä harjoituksen innoittajana on toiminut R. Vance Peavyn Elämäni työkirja –teoksen tehtävästä. (Alkuperäisen tehtävän ja kuvan lähde)

Elämämme on kokonaisuus, jossa meille eri tavoin tärkeät ihmiset ja asiat yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tämän elämänkokonaisuuden keskellä elämme, teemme päätöksemme ja toisaalta myös omalla toiminnallamme muokkaamme elämämme pelikenttää.

Seuraavassa tehtävässä hahmottelemme ensin Masonin ja sitten sinun elämänkenttääsi. On tärkeää muistaa, että harjoituksessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan sen on tarkoitus toimia ajatusten herättelijänä.

Täältä löytyvään kuvioon on merkitty viisi elämänkentän tärkeää osa-aluetta:

  • ihmissuhteet
  • maailmankatsomus / arvot
  • luovuus / virkistyminen
  • terveys / hyvinvointi
  • työelämä / oppiminen.

a) Pohtikaa parin kanssa, millaisia Masonia ja hänen ajatuksiaan kuvaavia sanoja voisitte kirjoittaa kullekin alueelle. Voitte pohtia seuraavia apukysymyksiä:
– millaisia rooleja Masonilla oli tällä elämänkentän alueella? (Esimerkiksi ihmissuhteissa hän oli poika, veli, poikaystävä, ystävä jne.)
– mitkä asiat tai ketkä ihmiset olivat Masonille tällä elämänkentän osa-alueilla tärkeitä?
Pohdittuanne asiaa parin kanssa voitte vertailla keskustellen vastauksianne pienissä ryhmissä ja täydentää Masonin elämänkenttää halutessanne.

b) Pohdi seuraavaksi itsenäisesti, miltä näyttäisi oma elämänkenttäsi. Millaisia rooleja sinulla on eri elämänkentillä? Mitkä asiat tai ketkä ihmiset ovat sinulle tärkeitä eri alueilla?

Pohdi seuraavaksi, miltä elämänkenttäsi näyttää tulevaisuudessa. Alleviivaa ne roolit, asiat ja ihmiset, jotka ovat sinulle hyvin tärkeitä ja joista haluat pitää kiinni. Mikäli kentässäsi on joitakin sellaisia rooleja, asioita tai ihmisiä, jotka haluaisit sieltä pois, voit yliviivata ne. Lopuksi voit kirjoittaa esimerkiksi eri värillä eri elämänkentän kohtiin niitä rooleja, asioita ja ihmisiä, joita haluaisit tulevaisuudessa elämänkentästäsi löytyvän.

Halutessanne elämänkentät voidaan käydä keskustellen parin kanssa läpi. Oma elämänkenttä kannattaa pitää tallessa myös siksi, että se on hyvä pohja keskustelulle, kun mietitte opinto-ohjaajan kanssa tulevaisuuden suunnitelmiasi ja jatko-opintojasi.