keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ihmisenä kasvaminen elämän polulla

Jokaisessa lapsessa on jokaisessa vaiheessa kehittymisen ylitsevuotava ihme, mikä tarkoittaa uutta toivoa ja uusia vastuita kaikille.
– Erik H. Erikson –

”Hän haluaa sanoa, että elämän ei tarvitse olla jatkuvasti ylitsepursuavaa tähtihetkeä. Se, mitä tällä hetkellä todella koemme, on tarpeeksi.”
(“What he's saying is that life doesn't have to be hyperbolized. What we actually experience is good enough.”)

– Ethan Hawke ohjaaja Richard Linklaterin sanomasta elokuvassa Boyhood – (Lähde: Los Angeles Times )

Tehtävä 1.
Piirrä elokuvan perusteella Masonin elämänkulku seitsemänvuotiaasta 19-vuotiaaksi. Merkitse siihen mielestäsi keskeiset tapahtumat, jotka vaikuttivat siihen, millaiseksi Mason ja hänen elämänsä muotoutuivat. Voit piirtää vapaasti haluamasi polun, viivan, kaaren tai muun kuvan, jonka koet kuvaavan ajan etenemistä ja johon saat merkittyä haluamasi tapahtumat.

Tehtävä 2.
Vertailkaa Masonin elämänpolkuja parin kanssa:

  • Oliko valitsemissanne merkittävissä tapahtumissa eroja?
  • Miksi valitsitte juuri nämä tapahtumat keskeisiksi?
  • Miten ne vaikuttivat Masoniin ja hänen perheeseensä?
  • Miten Masonin elämä voisi jatkua elokuvan loppumisen jälkeen? Piirtäkää elämänpolulle jatkoa 10 vuoden päähän ja merkitkää siihen keskeisiä käännekohtia.

Pareittain keskustelun jälkeen ajatukset kootaan koko ryhmän kesken keskustellen.

Tehtävä 3.
Tutustukaa pienryhmissä elämänkaaripsykologiaan ja eri elämänvaiheisiin liitettyihin kehitystehtäviin: mitä asioita missäkin iässä pitäisi mallin mukaan ratketa? Ketkä ovat tunnetuimpia asiaa mallintaneita henkilöitä psykologian alalla?

Jakakaa kullekin pienryhmälle yksi elämänvaihe, johon he perehtyvät tarkemmin. Ryhmä tekee omasta ikävaiheestaan infojulisteen / posterin. Posterista tulee käydä myös ilmi, miten ryhmän mielestä elämänvaihe näyttäytyi Boyhood-elokuvassa sen hahmojen kautta. Posterit esitellään ja käydään yhdessä keskustellen läpi. Mahdollisuuksien mukaan ne laitetaan esille myöhempää tutustumista varten.

Tehtävä 4.
Palaa vielä työskentelemään itsenäisesti. Piirrä oma elämänpolkusi tähän asti.

  • Mitkä ovat olleet merkittäviä tapahtumia ja käännekohtia, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että sinusta on tullut sinä?
  • Pohdi seuraavaksi, miten haluaisit elämäsi jatkuvan: piirrä polkusi 10 vuoden päähän ja merkitse matkalle tärkeitä tapahtumia ja käännekohtia, joiden haluaisit tapahtuvan.
  • Kirjoita lopuksi piirroksesi osaksi tai taakse vähintään viisi keinoa, joilla voisit itse vaikuttaa siihen, että elämänpolkusi jatkuu haluamallasi tavalla.