keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Henkilöhahmotyyppejä

Elokuvan henkilöhahmojen on oltava eläviä ja mielenkiintoisia, sillä katsoja seuraa heitä (yleensä) koko elokuvan keston ajan ja samastuu heihin. Samastuminen henkilöhahmoihin on merkittävä osa elokuvan lumoa. Katsoja myötäelää (pää)henkilön mukana tai kuvittelee itsensä samaan tilanteeseen. Empatia (myötätuntoinen eläytyminen ja pyrkimys ymmärtää toista), muodostaa katsojan ja fiktiivisen hahmon välille siteen. Jos sidettä ei synny, saattaa elokuvakokemus jäädä vaillinaiseksi.

Ihmisillä on aina päämääriä ja tavoitteita. Draamaelokuvassa henkilöhahmojen tavoitteiden eteen ilmaantuu esteitä, mikä taas saa aikaan toimintaa. Henkilön pyrkimys synnyttää juonen ja juoni mahdollistaa luonteenkuvauksen. Ihmisen toiminta, reaktiot, puhe ja eleet vaikuttavat siihen, minkälaisen kuvan muodostamme tästä henkilöstä.

Roschdy Zemin elokuvan keskiössä on kaksi henkilöä, Footit ja Chocolat. Lisäksi heidän rinnallaan kulkee monia sivuhahmoja, mm. sirkuksen johtajia ja rakkauden kohteita. Pohdi alla olevien kuvausten pohjalta minkälaisia henkilöhahmoja elokuvassa esiintyy ja keitä he ovat.

Päähenkilö=protagonisti

Päähenkilö on se, jolle tapahtuu; kuka tai mikä tahansa, jolle koituu tarina. Päähenkilön ei tarvitse välttämättä olla ihminen, vaikka tavallisesti näin on. Päähenkilöllä on yleensä vahva tahto, selkeitä päämääriä sekä jotain arvokasta pelissä: henki, kunnia, rakkaus. Päähenkilön ei tarvitse välttämättä olla realistinen; oleellista on, että henkilö on uskottava ja tosi tarinan omassa maailmassa. Päähenkilö on myös usein sankari.

Vastustaja=antagonisti

Päähenkilön vastavoima. Vastustaja tekee kaikkensa estääkseen päähenkilöä pääsemästä tavoitteeseensa. Vastustaja voi olla rikollisjoukkion johtaja, poliisi, muukalainen avaruudesta, kilpakosija, hankala esimies tai vaikka ymmärtämätön äiti.

Sivuhenkilö

Vie juonta eteenpäin, ja auttaa päähenkilöä tämän luonteen rakentamisessa. Yleensä esiintyvät vain lyhyen ajan tai lyhyitä aikoja elokuvassa.

Liikkeellepaneva henkilö

Henkilö, joka saa elokuvan liikkeelle; hän tekee jotain, joka käynnistää tapahtumasarjan, juonen ja vie juonta eteenpäin. Hyvin usein liikkeellepaneva henkilö on elokuvan roisto. Hän aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti tapahtumasarjan, joka vetää päähenkilön mukaan tapahtumien pyörteeseen. Yleensä liikkeellepanevassa henkilössä ei tapahdu kehittymistä.

Lähde: Aaltonen, Jouko: Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. SKS. Helsinki 2002.
 

Ohuet ja pyöreät henkilöt

Elokuvallisen fiktion seuraamisessa olemme usein hyvin samantapaisessa tilanteessa kuin seuratessamme kanssaihmisten tekemisiä todellisessa elämässä. Heidän ulkoisen käytöksen perusteella yritämme ymmärtää heidän tuntemuksiaan, motivaatioitaan ja pyrkimyksiään.

Kirjallisuustieteessä puhutaan ohuista henkilöistä, kun henkilöä määrittäviä piirteitä on niukasti, mahdollisesti vain sen verran, että elokuvan juoni saadaan pidettyä käynnissä. Monet elokuvan sivuhenkilöistä ovat ohuita.

Pyöreä henkilö taas omaa monia ja muuttuvia piirteitä, ja hänen käyttäytymisensä on ohutta henkilöä realistisemmin motivoitua. Piirteet saattavat olla enemmän tai vähemmän keskeisiä eli juonen kannalta olennaisia tai sitten ne rikastavat henkilöhahmoa. Piirteiden välinen tasapaino saattaa muuttua elokuvan kuluessa, esimerkiksi jonkin käänteen edessä, mutta aikaisemmin saamamme tiedon perusteella osaamme jo jossain määrin ennustaa muutoksen tapahtuvaksi. Keskeiset piirteet esitellään yleensä jo elokuvan alussa, sillä niillä on ennen pitkää jokin juonellinen funktio.

Suurin osa kertovista elokuvista rakentuu yksilöiden ympärille. Tarina on riippuvainen heidän huomioistaan: elokuva etenee sen mukaan, mitä hahmot näkevät ja kuulevat, ja miten he reagoivat tilanteisiin. Katsojan mielikuva henkilöstä syntyy hänen tekojensa ja olemuksensa kautta. Käytöksen perusteella pyrimme ymmärtämään hahmon pyrkimyksiä ja motivaatiota toimia. Tärkeää on se, mitä toiset hahmot sanovat hänestä ja miten he käyttäytyvät hänen kanssaan.

Lähde: Bacon, Henry: Audiovisuaalisen kerronnan teoria. SKS. Tammerpaino 2000.

Kysymyksiä

  • Mitkä luonteenpiirteet määrittävät elokuvan keskeisiä henkilöitä, Footitia ja Chocolatia? Ovatko he mielestäsi moniulotteisia (pyöreitä) vai ohuita hahmoja? Entä ovatko hahmot mielestäsi miellyttäviä tai samastuttavia?
     
  • Mikä on tarinan käännekohta? Millaiset (luonteen)piirteet Chocolatin hahmossa ja muissa korostuvat tällöin? Miten käännekohtaa valmistellaan tarinan edetessä?
     
  • Miten uskottavia elokuvan hahmot ovat? Tuntuvatko he todellisilta?
     
  • Mitä henkilöhahmoista kerrotaan heidän itsensä kautta (esim. ulkoinen olemus, yksityiset hetket), entä mitä kerrotaan muiden kautta (esim. puheet tai katseet kaduilla, uhkapelipöydän äärellä jne.)? Poikkeavatko nämä kuvat toisistaan?