keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Chocolat sijoittuu 1800- ja 1900-luvun taitteeseen, jolloin maailmaa hallitsi imperialismi siirtomaapolitiikkoineen.

  • Pohtikaa alla olevan kuvaksen perusteella, miten imperialismi näkyy elokuvassa ja miten se heijastuu elokuvan henkilöhahmoihin (esim. käytökseen) ja heidän välisiin suhteisiin.
     
  • Pohtikaa myös, ilmeneekö imperialismia nykyajassa. Voitti lähestyä aihetta esimerkiksi Helsingin sanomien ulkomaan uutisoinnin kautta.

Sana imperialismi sisältää ajatuksen maailmanvalloituksesta. Se tarkoittaa politiikkaa, jossa tavoitellaan taloudellista tai poliittista ylivaltaa jollakin alueella. Laajassa merkityksessä imperialismi on maailmanvaltiopolitiikkaa, joka tähtää aatteellisiin, alueellisiin, taloudellisiin ja poliittisiin tavoitteisiin. Imperialismin ilmenemismuotoja ovat sotilaallinen ja aatteellinen imperialismi sekä siirtomaaimperialismi (kolonisaatio).

Imperialismin aika alkoi, kun höyrykone ja kehittyvät liikenneyhteydet avasivat maailman uudella tavalla. Maantieteelliset seurat harjoittivat löytöretkeilyä, jossa entiset kaukaiset ja ”pimeät mantereet” avattiin sivilisaatiolle. Imperialismi sisälsi ajatuksen siitä, että kehittyneemmillä kansoilla ja sivilisaatioilla oli tehtävä tutkia, sivistää ja myös alistaa ns. ”alempia rotuja”.

Arkisessa ajattelussa imperialismi oli poliitikkojen, vaikuttajien ja myös tavallisten ihmisten keskuudessa vallinnut ajattelutapa, joka tulkitsi elämän olevan eloonjäämiskamppailua. Voimakkaammalla oli oikeus valtaan ja siksi väkivalta oli luonnollinen keino hoitaa kiistatilanteita.

Ranskan imperialismi keskittyi aluksi Afrikan mantereen pohjoisosaan ja Kongon alueen hyödyntämiseen. Tarkoituksena oli rakentaa Välimeren piirin ranskalaista maailmanvaltaa, johon sisältyisivät mm. Algeria, Saharan alueet, Tunisia ja Marokko.

Imperialismin nousu selittyy ennen kaikkea taloudellisilla tekijöillä. Siirtomaat toimivat taloudellisen riiston kohteina, ja teollistumisen seurauksena syntyneet suuryritykset kilpailivat raaka-aineista ja markkinoista. Siirtomaiden halpa työvoima ja laajat markkinat oli mahdollista avata vain oman hallituksen poliittisen suojeluksen avulla.

Lähde: Peda.net