keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Verratkaa Niilaksen elämää Belgiassa hänen elämäänsä Pohjois-Ruotsissa. Miten paikat ja niissä eläminen erosivat toisistaan?

2. Seuraavaksi muistelkaa tarkemmin elokuvan Lappia. Vastatkaa elokuvan pohjalta seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisia eläimiä Lapissa on?
 • Minkälaisia kasveja Lapissa on? Minkälainen kasvillisuus siellä on?
 • Miten Lapissa kannattaa pukeutua elokuvan mukaan?
 • Miten Lapissa liikutaan?
 • Mitä Lapissa syödään erityisesti?

3. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat enimmäkseen Pohjois-Ruotsin Lappiin. Myös Pohjois-Suomi kuuluu Lappiin. Ottakaa selvää Lapin alueen:

 • sijainnista (minkä maiden alueilla Lappi sijaitsee)
 • asukasluvultaan suurimmista kaupungeista eri maiden alueilla.
 • pinta-alasta
 • puhutuimmista kielistä
 • väkiluvusta
 • alueen ilmastovyöhykkeestä
 • keskiarvolämpötiloista kesäkuussa ja joulukuussa
 • vuorokauden pituuksien eroista etelään verrattuna kesällä ja talvella
 • kasvillisuusvyöhykkeestä ja tyypillisestä kasvillisuudesta
 • tyypillisestä eläimistöstä
 • alueen pinnanmuodoista (esim. ympäröivät meret, korkein kohta, pisin joki, suurin järvi ja saarien lukumäärä)
 • hallintotavoiltaan Suomessa

a) Aiheista voidaan ottaa selvää pareittain tai pienissä ryhmissä. Jokainen pari tai ryhmä tekee A4-paperille tai Word-tiedostoon tietokortin valitsemastaan aiheesta löytämiensä tietojen perusteella. Esitelkää ja jakakaa löytämänne tiedot. Tutustukaa yhdessä karttaan tarkemmin ja katsokaa yhdessä Lapin alue ja kaupungit kartalta.

b) Tämä voidaan toteuttaa myös tiedonhankintakilpailuna. Aikaa on 20 minuuttia. Jokaisen oppilaan tehtävänä on löytää mielenkiintoisia faktoja Lapista. Pisteitä saa eniten tietoja kirjannut oppilas, mikäli lähteet ovat luotettavia. Lähteet tulee siis kirjata ylös, jotta lopuksi voidaan yhdessä opettajan ohjaamana pohtia tietojen luotettavuutta.

4. Pelatkaa Lappi-aiheista tietokilpailua.

5. Elokuvassa saattoi tulla vastaan tuntemattomia sanoja. Esimerkiksi porotokka eli suuri porolauma pääsi karkuun Samin aitauksesta. Ota selvää Lapin sanastosta. Mitkä sanoista olivat ennestään tuttuja? Mitä aivan vieraita?

6. Poro on elokuvassa hyvin keskeinen eläin. Poro on villistä tunturipeurasta kesytetty puolivilli eläin. Porot ovat poronhoitajien yksityisomaisuutta, mutta laiduntavat vapaina. Poronhoito on yksi pohjoisen vanhimmista edelleen voimissaan olevista elinkeinoista. Poronhoito on monelle ammatti ja tärkeä osa Lapin kulttuuria. Poro on nimetty Lapin maakuntaeläimeksi.
Etsikää mahdollisimman paljon poroon liittyvää tietoa.

7. Saamelaiset ovat suomalais-ugrilainen alkuperäiskansa, joka elää Lapin alueella. Ottakaa selvää saamelaisten elämästä: kulttuurista, tavoista, elinkeinosta, historiasta, lipusta ja kansallispäivästä.

Kahdesta alla olevasta linkistä löydät paljon tietoa saamelaiskulttuurista sen opetuksesta koulussa:

Maailmankoulu

Maailmankoulu: saamelaisten kansallispäivä