keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Stephen Kingin määrittelemät kauhun kolme eri olomuotoa, pelko (terror), kauhu (horror) ja inho (revulsion), kertovat meille, että kauhu ei ole pelkästään psyykkinen ilmiö. Pelko on psyykkistä ja inho enimmäkseen fyysistä, kun taas kauhuntunne liikkuu näiden kahden, psyykkisen ja fyysisen, välimaastossa. Yleisö samastuu kauhukertomuksen henkilöihin. Tämä tarjoaa katsojalle tai lukijalle mahdollisuuksia omien sisäisten ristiriitojensa käsittelemiseen, sekä siihen voiman tunteeseen joka hirviöiden kohtaamisesta voi seurata.

Kauhuelokuvan on tarkoitus herättää katsojassa voimakkaita tunnetiloja ja saada hänet pelkäämään tai tuntemaan suoranaista kauhua. Arkipäiväiseen ympäristöön sijoitetut pahuuden voimat sekä yliluonnolliset tapahtumat toimivat kauhun tyylilajille ominaisina aiheina. Kauhuun liitetään joskus myös huumoria. Coraline ja toinen todellisuus -elokuvan on sanottu olevan lasten kauhuelokuva. Se käsittelee lasten pelkoja fantasian, sadun ja gotiikan keinoin.

“Ehkä se on aikuisesta pelottavampi kuin lapsesta. Aikuinen tietää ehkä liiankin hyvin muuttuvansa ajoittain hirviöksi lapsensa silmissä”. 
(www.hs.fi/kirjat/artikkeli/ Vesa Sisättö)
 
a. Mistä kauhuelokuvan voi tunnistaa? Millaisista asioista niissä tavallisesti kerrotaan?
 
b. Millainen tunnelma Coraline-elokuvassa on? Millaisia kauhutarinan aineksia huomasitte elokuvassa? Millaisia kauhuelokuvia tunnette? Mitä mieltä olette kauhuelokuvista?
 
c. Miten elokuvan keinoin korostetaan tai rakennetaan jännityksen tai kauhun tuntua? Keskustelkaa, miten valaistusta tai kuvakulmia voi käyttää tehokeinona? (Ks. esim. mediakompassi.yle.fi).
 
d. Pohtikaa yhdessä, millaiset roolihahmot tai asiat ovat tyypillisiä kauhuelokuvissa?  Miksi näitä hahmoja tai asioita on juuri kauhuelokuvissa? Millaisia hahmoja ottaisitte omaan kauhuelokuvaanne? Keskustelkaa yhdessä millaisia pelottavia  elokuvia olette nähneet ja miksi jotkut elokuvat pelottavat. Miettikää miksi kauhuelokuvia tehdään ja miksi ne ovat suosittuja?
 
Lähteet
Frans Mäyrä: Nopea viillos kauhuun/Johdanto, http://www.uta.fi/~tlilma/nopea_viillos_05.pdf.
Alussa oli pelko ja kauhu – Kauhun viehätyksestä, kauhuelokuvista ja hirviöistä. Susanna Matikainen. Taidekasvatuksen Pro Gradu -tutkielma.