keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous talvella 2020. Kuvassa West haastattelee Saamelaiskäräjien jäsentä Asko Länsmania. Kuva Janne Niskala / Eatnameamet.

Alkulämmittely

Keskustelkaa dokumentista ryhmässä. Alkukeskustelun virikkeinä voitte käyttää seuraavia kysymyksiä.

  1. Mikä on dokumentin teeman ja sisältö?
  2. Mikä on mielestänne dokumentin tärkein asia? Perustelkaa.
  3. Liittyykö dokumentin sisältö sinun elämääsi? Anna esimerkkejä.
  4. Kenelle/keille dokumentti on mielestänne tarkoitettu?
  5. Kenelle suositteliset dokumentin katsomista?
  6. Merkitsikö dokumentti sinulle henkilökohtaisesti mitään?
  7. Oliko dokumentti tunteisiin vetoava, ja oliko se asiallinen?
  8. Mitkä ovat dokumentin heikot ja hyvät puolet, antakaa kolme esimerkkiä molemmista

Keskustelutehtävä
Dokumentissa on prologin lisäksi seitsemän osiota: totuus, kieli, viha, omistaminen, maa, valta ja voimat. Nämä asiat ovat sidottuja Suomen valtion harjoittamaan kolonialismiin. Suomea ylistetään usein maailmalla edistyneenä oikeusvaltiona. Miettikää dokumentissa tuotujen esimerkkien kautta miksi jotkin saamelaisten oikeudet eivät toteudu ja missä olisi parannettavaa? Tuokaa esiin esimerkkejä jokaisesta teemasta.

Kolonialismi Merriam-Websterin sanakirjan mukaan:
a. Kun yksi valta (esim. valtio) hallitsee itsestään riippuvaista aluetta tai kansaa. (eng. control by one power over a dependent area or people) .
b. Tähän hallintaan perustuvia ja sitä edustavia käytänteitä (eng. policy advocating or based on such control).