keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Saamelaisen taiteilija-aktivistiryhmä Suohpanterrorin ja ympäristöjärjestö Greenpeacen järjestämä Red line -mielenilmaus Inarissa 2018. Mielenilmauksilla vastustettiin Jäämeren rataa, joka halkoisi valmistuessaan saamelaisten maita ja toisi muassaan metsähakkuita sekä lisäisi teollisia hankkeita alueella. Kuva Anssi Kömi / Eatnameamet.

Dokumentissa tulee esille kokemuksia vihapuheesta. Tutustumme mm. Petra Laitiin joka kirjoitustensa ja kannanottojensa johdosta saanut osakseen vihapuhetta. Dokumentissa tuodaan esille myös muita saamelaisnuorten kokemuksia vihapuheesta.

1. Pohtikaa mitä tarkoitetaan saamelaisten ja muiden vähemmistöjen kokemalla vihapuheella. Vihapuhe on noussut esille myös globaalilla tasolla. Pohtikaa alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen kokemuksia vihapuheesta maailmalla. Mikä teettää vihapuheen? Mitä yhteistä eri vähemmistöjen kokemalla vihapuheella on, entä Pohjoismaissa? Visualisoikaa ajatuksenne posterille.

2 Jos olisit yhteiskunnassa vaikutusvaltaisessa tai päätöksentekijän asemassa, mitä tekisit vihapuheen kitkemiseksi ja poistamiseksi?

3. Dokumentissa tulee esille, ettei Suomessa (edellenkään) tiedetä paljoa saamelaisista. Miten tämä vaikuttaa saamelaisiin? Miten tietämättömyys voi vaikuttaa vihapuheen syntyyn? 

4. Saamelaiset yksi maailman eniten tutkituista alkuperäiskansoista, mutta siitä huolimatta Suomessa tiedetään hyvin saamelaisista. Miettikää mistä tämä johtuu? Miten Suomen valtion historia vaikuttaa tähän? Suomen koululaitos on myös yksi maailman parhaimmista. Pohtikaa, miksi Suomessa opetetaan edellään hyvin vähän saamelaisista. Mitä itse muistatte oppineen saamelaisista?

5. Ottakaa selvää mitä tarkoitetaan kulttuurisella omimisella. Minkälaisia asioita saamelaiset ovat kokeneet, että heiltä omitaan?

6. Lukekaa Helga Westin blogikirjoitus 5+1 konkreettista tapaa, jolla jokainen voi auttaa maailman alkuperäiskansoja. Keskustelkaa blogissa esitetellyistä auttamisen tavoista, mikä niistä olisi teille luontevinta?

Lisätehtäviä

  • Pohtikaa mitä Petra Laiti tarkoittaa sanoessaan elokuvassa, että hän tekee sitä mihin hän kokee alkuperäiskansan jäsenenä itsellään olevan velvollisuus. Hän on joutunut selittämään ystävilleen, miksei hän tee sitä mitä hän haluaisi. Kysymyksessä on etnostressi-niminen ilmiö Ottakaa selvää mitä sillä tarkoitetaan ja mitä se tarkoittaa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen yhteydessä.