keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Elokuvassa seurataan Saamelaiskäräjien presidenttiä (2015-2019) Tiina Sanila-Aikiota. Nyt Sanila-Aikio toimii Saamelaispaliskunnat ry:n puheenjohtajana. Kuva Janne Niskala / Eatnameamet.

Tässä osiossa tutustumme Elle Biehtára Arvo Iiddáán, Iida Helanderiin, joka on oppinut pohjoissaamen kielen aikuisena.

1. Miettikää, joko yksin tai pienryhmissä, miltä tuntuisi oppia oma äidinkieli vasta aikuisiällä? Ottakaa selvää, miten äidinikieli määritellään, se ei olekaan niin yksiselitteistä kuin aluksi kuvittelisi. Etsikää erityisesti tietoa alkuperäiskansojen kielen menetyksestä ja mitä äidinkielellä tarkoitetaan alkuperäiskansojen yhteydessä. Apuna voitte käyttää seuraavia linkkejä ja Tove Skuttnabb-Kankaan tekstiä äidnikielestä:
Yle: Sano se saameksi
Kielitieteilijä Tove Skutnabb-Kangasin teksti äidinkielestä

2. Kirjoita/kirjoittakaa Iidalle kirje, jossa pohditte kielen menetystä, asuntolasukupolvia ja kielen oppimista aikuisiällä. Pohtikaa myös kirjeessä mitä ylisukupolvisella traumalla tarkoitetaan ja kuinka se vaikuttaa Iidan elämään.

3. Ottakaa selvää saamen kielistä. Tutustukaa Sano se saameksi sivustoon ja opetelkaa muutamia fraaseja saameksi. Käyttäkää apuna Ylen Sano se saameksi -sivustoa.