keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Internetissä tutustuminen ja keskusteleminen

1. Tehtävä

Sarah ja Philip tutustuvat netissä. Lopulta netissä tutustuneet päähenkilöt kohtaavat toisensa. Elokuvan alkupuolella Philip sanoo Sarahille suuttuneena ja pettyneenä, että oletti Sarahin olevan erilainen, syvällisempi ja aidompi.

    – Pohdi elokuvan alkua ja mieti, minkälaisen naamion taakse netissä esiintynyt Sarah oli paennut. Miksi Sarah teki niin?
    – Voiko mielestäsi internetissä ja tekstin välityksellä kertoa avoimemmin omista ajatuksistaan ja todellisista tunteistaan? Perustele.
    – Voiko internetissä ja tekstin välityksellä luoda helpommin keskusteluyhteyden toiseen ihmiseen?
    – Päätyykö internetissä tahtomattaankin antamaan väärän kuvan itsestään?
    – Miten ensivaikutelma syntyy tekstin välityksellä internetissä ja miten taas kasvokkain, "livenä"?

2. Tehtävä

Ota kantaa kahteen alla olevaan väitteeseen. Jutelkaa väitteistä ja perusteluista ryhmässä.

    – Ilman kuvaa ei synny ennakkoluuloja ja -oletuksia.
    – Paras tapa tutustua toiseen on anonyymisti ilman nimeä ja kuvaa.

3. Tehtävä

Internet ei olisi internet ilman vapautta jakaa ja kertoa oma mielipiteensä kuten sananvapauteen kuuluu. Kuitenkin internetkäyttäytyminen keskustelupalstoilla eroaa huomattavasti kasvokkain tapahtuvasta keskustelukulttuurista. Lue Helsingin Sanomien pakina vuodelta 2012 ”Vilkasta keskustelua internetissä”. Pakina on edelleen ajankohtainen. Mikä on pakinan sanoma?

4. Tehtävä

Lue artikkelit NYT -toimitukselta vuodelta 2015 ”Suljemme kommenttiosiomme, koska jotainhan tässä on tehtävä” sekä ”Suljimme NYTin kommentoinnin, pyysimme parannusehdotuksia, saimme satoja”.

Pohdi artikkelin luettuasi alla olevia kysymyksiä:

    – ”Sellainenhan se internet on, sen kanssa vain pitää elää.” Pitääkö elää?
    – Mitä hyötyä anonyymiydestä on?
    – Miten ristiriita anonyymiyden hyvien ja huonojen puolien välillä tulisi ratkaista?
    – Mitkä parannusehdotukset mielestäsi tulisi ottaa käyttöön keskustelupalstoille?
    – Mitä parannuksia itse ehdottaisit keskustelupalstojen laadun parantamiseksi?
    – Kuuluuko keskustelupalstojen ja kommenttiosioiden laatua mielestäsi edes parantaa?