keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1.  Tehtävä
Itsemurhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen omasta vapaasta tahdosta riistää itseltään hengen. Itsemurhaa hautova ihminen ei kuitenkaan vapaasta tahdostaan haudo itsemurhaa, vaan hänellä on usein siihen painavat syyt taustalla, jotka eivät ole yleensäkään itse aiheuttamia. Itsemurha ei ole vain yhden ihmisen tragedia, vaan se vaikuttaa useisiin kuolleen ihmisen läheisiin.

Laadi miellekartta, jossa erittelet

    riskitekijöitä, jotka altistavat itsemurhalle
    itsemurhaa ehkäiseviä tekijöitä sekä tahoja ja niiden toimintaa, joista itsemurhaa suunnitteleva sekä hänen läheisensä voivat saada konkreettista apua.

Tämän jälkeen valitse yksi riskitekijä ja kirjoita siitä tiivis analyysi, miten riskitekijältä voitaisiin suojautua ja ehkäistä riskitekijän vaikutusta. Anna konkreettisia esimerkkejä ja ideoita. Listaa lisäksi viisi asiaa, jotka olisi mielestäsi syytä ottaa huomioon itsemurhaa hautovia ihmisiä tukiessa. Käytä apuna internetiä. Muista merkitä lähteet analyysiisi.


2. Tehtävä

Elokuvan nimellä Elämä kuuluu meille on uskoa luova kaiku. Kirjoita seuraavaksi pohdiskeleva essee, jonka otsikkona toimii elokuvan nimi. Esseen tarkoitus on olla henkilökohtainen ja suunnata kirjoittajan ajatukset merkityksellisiin puoliin elämästä. Pohdi esseessä ainakin seuraavia kysymyksiä:

    Mitkä asiat tekevät minut iloiseksi?
    Mitä onnellisuus minulle tarkoittaa ja mitkä asiat vaikuttavat onnellisuuteeni?
    Mitkä asiat antavat elämääni sisällön?
    Mitä asioita arvostan elämässäni?
    Miten pidän itsestäni huolta?
    Miten edistän omaa ja läheisteni hyvinvointia?

3. Tehtävä

Alla on lueteltu muutamia mietelauseita kuolemasta ja elämästä. Valitse niistä yksi ja pohdi, mitä mietelauseella tarkoitetaan.

    Olemme syntyneet tänne vasten tahtoamme, meidän täytyy poistuakin samalla tavalla.
    Pitkällä tähtäimellä me kaikki olemme kuolleita.
    Elämä kuolemanpelossa on orjuutta.
    Ei ole väliä, miten ihminen kuolee, mutta kylläkin sillä, miten hän elää.
    Suurin osa ihmisistä on olemassa, mutta ei elä.
    Sankari on se, joka ei kuole tappaen vaan, joka osaa elää.

4. Tehtävä

Itsemurha on eettinen ongelma, jota voidaan pohtia filosofisesti. Itsemurhaan liittyy ajatus teon oikeutuksesta. Joidenkin mielestä ihmisellä ei ole oikeutta lopettaa elämäänsä, koska se satuttaa samalla myös kuolleen läheisiä. Toisaalta taas uhrautuminen kuolemaan säästäen muiden ihmisten hengen voidaan nähdä altruistisena tekona (= teko joka tuottaa hyvää muille). Toisaalta taas joidenkin mielestä itsemurha ei ole kunniallinen tai sankarillinen teko, vaan sen ihannointiin tulisi vakavasti puuttua. Itsemurhaan eettiseen ongelmaan liittyy myös poliittinen näkökulma. Monet itsemurhaiskuja tekevät terroristit uskovat omaan asiaansa niin voimakkaasti että ovat valmiita uhraamaan jonkin ideologian, aatteen tai uskonnon vuoksi oman henkensä.

Keskustelkaa yhdessä luokassa itsemurhan oikeutuksesta filosofisesta näkökulmasta. Ottakaa huomioon edelle esiteltyjä näkökulmia. Ennen pohdintaa ja keskustelua voitte lukea Rosa Rantasen kirja-arvion Tapani Kilpeläisen kirjasta Itsemurhan filosofia.  Kirja-arvostelu voi antaa uusia näkökulmia ja ideoita oman ajatuksensa perusteluun.


    Onko ihmisellä oikeus lopettaa oma elämänsä?
    Milloin ihmisellä on ehdoton oikeus lopettaa oma elämänsä?
    Missä olosuhteissa ihminen ei missään nimessä saa lopettaa omaa elämäänsä?