keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elämä kuuluu meille on vaikuttava rankkoja teemoja kuten koulukiusaamista, ahdistusta, masennusta ja itsemurhaa käsittelevä elokuva. Elokuvan hidastempoisuus ja päähenkilöiden dialogin avulla kehkeytyvä suhde kuitenkin helpottaa katsojaa vaikeiden teemojen käsittelyssä. Toisaalta elokuvan pohdiskeleva kerronta voi vaikuttaa voimakkaasti niihin nuoriin, joilla on taustalla mielenterveysongelmia.

Elokuvan ja siihen laaditun oppimateriaalin avulla voi käsitellä itsemurhateemaa oppilaiden kanssa. Olisi kuitenkin hyvä, jos elokuvan käsittelyn yhteydessä olisi tarvittaessa mahdollisuus käyttää koulukuraattorin tai -psykologin apua. Elokuvan käsittelyä auttaa, jos useampi aikuinen katsoisi elokuvan yhdessä nuorten kanssa ja pääsisi mukaan keskusteluun ja tehtävien purkamiseen.

Oppimateriaalissa elokuvaa analysoidaan aluski päähenkilöiden, elokuvan tyylin ja symboleiden osalta. Toisessa oppimateriaalin teemassa pohditaan aluksi itsemurhaa etäisemmästä näkökulmasta kuten riskitekijöiden ja ennalta ehkäisevien tekijöiden kautta. Sen jälkeen teemaa lähestytään pohtimalla elämän mielekkäitä asioita esseen kirjoittamisen avulla sekä pohtimalla kuolemaan ja elämään liittyviä mietelauseita. Itsemurhaa tutkitaan lopuksi eettisenä ongelmana oikeutuksen näkökulmasta. Oppimateriaalin kolmas teema käsittelee internetissä tutustumista ja keskustelua.

Oppimateriaalipaketin tavoitteena on kehittää oppilaan itsetuntemusta, ajatteluntaitoja, analysointi- ja perustelutaitoa sekä kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Oppimateriaalin tavoitteena on, että oppilas oppii analysoimaan elokuvan sisältöjä sekä tulkitsemaan elokuvan symboliikkaa. Materiaalin avulla oppilas pohtii itsemurhaa monesta eri näkökulmasta ja oppii esittämään näkökulmansa eettiseen ongelmaan. Materiaalin avulla oppilas ymmärtää anonyymiyden ongelman internetissä.

Oppimateriaali sisältää erilaisia tehtäviä. Suurin osa tehtävistä on tarkoitettu luokassa yhdessä tai parin kanssa pohdittaviksi tai yksin tehtäviksi kirjoitustehtäviksi riippuen tehtävän luonteesta. Tehtävät pitävät sisällään myös artikkeleiden lukemista. Herkkiä aiheita käsitellään yksin tai parin kanssa. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkkeinä ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten tehtäväideat ovat helposti muunnettavissa omaan opetukseen ja ryhmään soveltuviksi.

Oppimateriaalin tavoitteena on antaa välineitä käsitellä arkaa aihetta tekemättä siitä tabua tai mystifioimatta sitä.