keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Sami Kuokkanen /Elokuvayhtiö Aamu

Elokuvan avaus

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Elokuvapolku-palvelussa kuvataan elokuvan alun merkitystä seuraavasti:

”Varsinaisen tarinan alku ohjaa voimakkaasti suhtautumista kaikkeen mitä tulemme näkemään ja kuulemaan. Tyyli ja kerrontatapa virittävät meidät seuraamaan tarinaa oikealla tavalla. Erityisen tärkeä on ekspositio, se kuinka pääsemme tutustumaan tarinan henkilöihin ja heidän elämäntilanteisiinsa.”

Elokuvan ensimmäisellä kohtauksella on siis suuri painoarvo, sillä se kutsuu katsojan elokuvan maailmaan ja antaa ensimmäisen sävyn katselukokemukselle. Ensilumi-elokuva alkaa kohtauksella, jossa Ramin kulkee värikkäitä kukkia täynnä olevassa huoneessa, ja nuuhkii kukkia keskittyneesti. Kohtauksen lopussa matala ääni sanoo  “Ne on surukimppuja”, mutta repliikin sanojaa ei näytetä.

Pohdittavaksi

 • Millainen tunnelma elokuvan avauskohtauksessa on? Onko kohtaus mielestänne surullinen, iloinen, vai jotakin muuta?
 • Mikä voisi olla syy siihen, että kohtaus päättyy juuri repliikkiin “Ne on surukimppuja”? Miten alkukohtaus liittyy elokuvan laajempaan tarinaan ja teemoihin?

Elokuvan alkuun sijoittuu myös kohtaus, jossa Mehdipourin perhe viettää leppoisaa kesäpäivää tuttaviensa mökillä. Illan hämärtyessä perhe palaa väliaikaiseen kotiinsa vastaanottokeskukseen. Keskuksen piha näyttää hämärässä valaistuksessa harmaalta, ja siellä liikkuu epäselväksi jääviä hahmoja.

Pohdittavaksi

 • Millainen tunnelma mökille sijoittuvassa jaksossa on? Mitä saamme sen myötä tietää Mehdipourin perheen elämästä?
 • Miten tunnelma muuttuu siirryttäessä mökiltä vastaanottokeskukseen?
 • Millainen ensivaikutelma vastaanottokeskuksesta paikkana syntyy? Millä tavalla vaikutelma muuttuu elokuvan aikana? Millaisia erilaisia tapahtumia ja tunnelmia sinne sijoitetaan elokuvassa?

Elokuvan lopetus

Elokuvan lopun merkitystä taas kuvataan KAVIn sivuilla seuraavasti:

”Klassisessa kerronnassa tarina saa selkeän loppusulkeuman. Päämäärät saavutetaan tai niiden tavoittelusta luovutaan, ongelmat ja arvoitukset on ratkaistu ja pääpari on päättänyt yhdistää elämäntiensä. Samalla on todennäköisesti saavutettu moraalisesti tyydyttävä ratkaisu: paha on saanut palkkansa ja väärinkäsitykset on oikaistu. Joskus tarinan moraali saatetaan vielä sanoa katsojille aivan suoraan.

Elokuva saattaa myös päättyä ilman sulkeumaa: selkeää loppuratkaisua ei saavuteta, jolloin loppu on avoin. Hitchcockin Linnut päättyy, kun päähenkilöt onnistuvat poistumaan lintulaumojen uhkaamasta talosta. Katsoja ei kuitenkaan saa tietää, miksi linnut ovat alkaneet käyttäytyä uhkaavasti, lopettavatko ne hyökkäyksensä ja miten päähenkilöille loppujen lopuksi käy.”

Katsokaa uudestaan elokuvan päätöskohtaus ja keskustelkaa sen pohjalta.

 • Mitä kohtauksessa tapahtuu?
 • Millainen tunnelma kohtauksessa on?
 • Päättyykö elokuva mielestänne sulkeumaan vai ei? Millä perusteella?

Toistuvat kohtaukset

Ensilumi-elokuvassa toistuu kolmeen kertaan kohtaus, jossa Mahtab herättää ensin puolisonsa Bahmanin, ja sitten perheen lapset Raminin ja Donyan. Viimeinen näistä kohtauksista on edellä käsitelty elokuvan päätöskohtaus. Katsokaa uudestaan myös ensimmäinen näistä kohtauksista.

 • Mitä samoja elementtejä kohtauksissa on? Entä mitä eroavaisuuksia?
 • Miten tunnelma muuttuu tässä toistuvassa aamukohtauksessa? Mistä muutoksen huomaa?
 • Miksi arvelette elokuvan tekijöiden valinneen juuri tällaisen perheen aamutoimia kuvaavan kohtauksen toistumaan pitkin elokuvaa?

Elokuvassa toistuu myös koulun liikuntasaliin sijoittuva kohtaus, jossa Raminin luokka on paritanssitunnilla. Jälkimmäisen näistä voi ajatella olevan eräs elokuvan tarinan käännekohta, sillä siinä tapahtuu merkittävä muutos kahdessa juonikulussa.

 • Millaisia muutoksia jälkimmäisessä tanssitunnille sijoittuvassa kohtauksessa tapahtuu?
 • Millainen tunnelma kohtauksessa on ja miten se muuttuu?
 • Mitä kaikkia tunteita tähän kohtaukseen vaikuttaa liittyvän?