keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yhteisö, yksilö ja yhteiskunnan rakenteet

Kuva: Sami Kuokkanen /Elokuvayhtiö Aamu

Ensilumi-elokuvaa voidaan tarkastella teoksena, jossa yksilön toiveet ja valinnat, yhteisöjen toimintamallit sekä yhteiskunnalliset päätökset ja säädökset risteävät monin tavoin. Raminin perheen elämää Suomessa kehystää meneillään oleva turvapaikanhakuprosessi. Tämä yhteiskunnallisen tason päätöksentekoprosessi näkyy Raminin elämässä hyvin konkreettisin tavoin: kesken oppitunnin koulun pihaan ajava auto tekee hänet huolestuneeksi ja ahdistuneeksi, sillä hän tietää, että kyse voi olla hänen perheensä tilanteesta.

Ramin joutuu myös haastavaan asemaan suhteessa perheeseensä, sillä hän on perheenjäsenistä ainoa, joka osaa lukea sujuvasti suomea. Hän vaikuttaa tuntevan suurta vastuuta perheestään ja etenkin pikkusiskostaan Donyasta. Toisaalta Ramin elää monin tavoin aivan “tavallista” elämää lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa: seikkailee pihoilla ja metsissä kavereidensa kanssa, hyppii kalliolta uimaan, ihastuu, jännittää yläkoulun alkamista, mökkeilee, ja niin edelleen. Ramin vaikuttaa turvapaikanhakuprosessin vuoksi elävän ikään kuin kahdessa päällekkäisessä todellisuudessa. Ilman turvapaikkastatusta tai kansalaisuutta elämä Suomessa rakentuu hyvin hauraalle pohjalle.
Rajojen ja liikkumisen politiikkaa

Tehtävä: Tutustukaa Suomen nykyiseen kansainvälistä liikkumista, suojelua ja rajoja koskevaan politiikkaan etsimällä vastauksia alla oleviin kysymyksiin.

 • Mitkä ovat turvapaikan eli pakolaisstatuksen saamisen ehdot Suomessa tällä hetkellä?
 • Millä perusteella Suomessa voi saada toissijaista suojelua?
 • Millä eri perustein Suomessa voi tällä hetkellä saada oleskeluluvan?
 • Mitä Suomen kansalaisuus käytännössä tarkoittaa? Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia se tuo mukanaan?
 • Missä tilanteissa henkilö saa Suomen kansalaisuuden automaattisesti? Entä missä tilanteissa kansalaisuuden voi saada ilmoitusmenettelyllä? Missä tilanteissa puolestaan hakumenettelyllä?
 • Millä tavoin Suomen turvapaikkapolitiikkaa on kritisoitu ihmisoikeusjärjestöjen taholta?
 • Millä tavoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on puuttunut Suomen turvapaikkamenettelyyn?
 • Millaisia parannuksia ihmisoikeusjärjestöt vaativat turvapaikkapolitiikkaan?

Hyviä lähteitä vastausten etsimiseen löytyy muun muassa Pakolaisneuvonnan, Maahanmuuttoviraston, Amnestyn ja Valtioneuvoston sivuilta. Myös kansalaisuuslaki voi olla tutustumisen arvoinen lähde.
Omat valinnat, yhteisön mallit ja yhteiskunta

Ensilumi-elokuvassa Raminin elämään vaikuttavat lukuisat ihmiset ja seikat: vanhemmat, pikkusisko, Jigi-ystävä, tuttavat, naapurit, ihastuminen, koulunkäynti, turvapaikanhakuprosessi, vastaanottokeskuksessa asuminen, tunteet, omat ja toisten päätökset… Jokapäiväisen elämän ja oman itsen muotoutuminen on monisyinen ja lukemattomien seikkojen muodostama prosessi. Seuraavassa tehtävässä on tarkoitus pohtia tätä prosessia kunkin osallistujan  oman elämän kannalta.

Tehtävä: Mikä kaikki meitä muovaa

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on pohtia sitä, miten meistä on tullut juuri sellaisia, kuin tällä hetkellä olemme. Millä tavalla ulkoiset tekijät, kuten toisten ihmisten toiminta, yhteisön normit ja yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat? Entä omat valintamme ja päätöksemme?

Ohjeistus: Jokainen osallistuja saa 12 pientä paperilappua. Lappuihin kirjoitetaan alla lueteltuja asioita. Kuhunkin kohtaan voi varata aikaa n. 2 minuuttia, ja siirtyä sitten samanaikaisesti seuraavaan, jotta tilanne olisi mahdollisimman rauhallinen.

 1. Kolmelle ensimmäiselle lapulle kolme sellaista seikkaa sinussa tai elämässäsi, joihin et ole voinut itse vaikuttaa. Ne voivat olla esimerkiksi synnynnäisiä ominaisuuksia, syntymäaikaan ja -paikkaan, perheeseen tai yhteiskuntaan liittyviä.
 2. Kolmelle seuraavalle lapulle kolme valintaa, jotka olet itse tehnyt. Valinnat voivat olla pieniä tai isoja, mutta sellaisia, jotka olet selkeästi itse päättänyt ja joilla on ollut jonkinlainen vaikutus sinuun.
 3. Kolmelle seuraavalle lapulle kolme olentoa, jotka ovat vaikuttaneet elämääsi jollain tavoin. Olennot voivat olla ihmisiä tai muita eläimiä tai vaikkapa kirjan tai elokuvan hahmoja.
 4. Kolmelle viimeiselle lapulle kolme tapahtumaa, joihin et itse ole voinut vaikuttaa, mutta jotka ovat vaikuttaneet elämääsi. (Erotuksena kohtaan 2 on tarkoitus miettiä tapahtumia, jotka eivät ole käynnistyneet oman päätöksen johdosta, vaan itsen ulkopuolelta: esim. muiden ihmisten päätökset, yllättävät tapahtumat perheessä tai muissa ihmissuhteissa, maailman tapahtumat…)

Mikäli ryhmä haluaa, voidaan laput lopuksi laittaa laatikkoon ja lukea ääneen. Tällöin kannattaa huolehtia, että yksittäiset henkilöt eivät ole tahtomattaan tunnistettavissa lapuista.