keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

a. Pelastakaa Lapset ry tuo lasten surutyön kohtaamiseen mm. seuraavia ajatuksia: 
  • Lapselle annettava aikaa. On huomioitava lapsen mahdolliset aikaisemmat kokemukset surusta ja erilleen joutumisesta. 
  • Lapset surevat eri tavoin eri ikäisinä ja suhtautumiseen vaikuttavat erilainen persoonallisuus, rohkeus ja elämänkokemus. 
  • Lapsi ilmaisee ahdistuksensa niille, joille se on mahdollista ilmaista ja silloin kun siihen annetaan mahdollisuus, kun he kokevat että heidät hyväksytään. 
  • Älä jätä lasta yksin, vaan kuuntele ja ole lapsen kanssa. Tärkeintä on olla läsnä ja ottaa vastaan lapsen viestit ja vasta yksinkertaisesti ja käsitettävästi. Aina ei ole vastauksia kaikkiin lapsen kysymyksiin, mutta lapset ja aikuiset voivat pohtia niitä yhdessä ja löytää yhdessä vastauksia. 
  • Auta lasta ilmaisemaan kokemaansa: piirtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen auttavat. Aikaisemmat pelot voivat ilmaantua esiin tässä yhteydessä ja tunnetilat voivat olla hyvin vahvoja. Kaikki tämä tarvitsee käsittelyaikaa. Arkeen ja arkisiin rutiineihin pitäisi päästä palaamaan niin pian kuin mahdollista. 
Lisää aiheesta www.pelastakaalapset.fi
 
b. Asettakaa luokan eteen neljä tuolia. Tuoleille laitetaan isot nimilaput: J.M. Barrie, Sylvia, Peter, isoäiti Rouva du Maurier. Jokainen heistä suree omalla tavallaan. Oppilaat voivat vuorollaan asettua jonkun tuolin taakse ”kyseisen henkilön” rooliin puhumaan tämän ajatuksia ääneen: Millaisia huolia ja ajatuksia sairaus ja kuolema saa aikaan? Mistä henkilöt voivat saada lohtua suruunsa? Lopuksi oppilaat voivat käydä vuorollaan tuolien edessä omana itsenään lohduttamassa tai kertomassa millaisia ajatuksia suru on heissä herättänyt. Pohtikaa mitä Barrie tarkoitti sanomalla: ”Uskominen muuttaa asioita.” 
 
c. Peter suri pitkään isäänsä ja osoitti äidin kuoleman jälkeen avoimesti kaipaavansa äitiään. Muistelkaa J.M. Barrien ja Peterin keskustelua elokuvan lopussa. Kuinka Peter saattoi tavata uudelleen äitinsä? ”Voit käydä hänen luonaan aina mielikuvituksessasi jos vain uskot.” Eläydy Peterin rooliin ja kirjoita hänen päiväkirjaansa. Kirjoita millaisena hän muistaa äitinsä? Millaisia onnellisia muistoja hänellä on ajasta äitinsä kanssa?
 
d. Pohtikaa millaisia asioita ihminen muistaa. Mikä merkitys muistoilla on ihmiselle? Keskustelkaa miten muistot voivat auttaa surutyössä. Mitä sinä muistat edesmenneistä isovanhemmistasi tai muista läheisistä ihmisistä? Anna muiston koskettaa sinua. Kirjoita jollekin heistä kirje tai kertomus siitä millaisena sinä muistat hänet.