keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Elokuvan roolihahmot

a. Kuka on elokuvan päähenkilö eli henkilö, joka ratkaisee elokuvan ongelmaa tai ristiriitaa? Millainen päähenkilö mielestänne on? Kuvailkaa, miltä hän näyttää, kertokaa mitä hän harrastaa jne. Millaisia asioita elokuva kertoo hänestä? Millaisen ongelman tai haasteen Victor kohtaa elokuvassa?

b. Keitä muita henkilöhahmoja elokuvassa on? Millaisia ovat Victorin koulukaverit tai millainen suhde heillä on Victoriin? Mikä on Sparky? Millainen se on ja mikä merkitys sillä on Victorin elämässä?

c. Kuvailkaa tiedeopettaja herra Rzykruskia. Mitä hänen järjestämänsä tiedekilpailu saa aikaan?

Keskustelkaa, miten tieteen kehittyminen on muuttanut ja tulee muuttamaan maailmaa ja millaisia mahdollisuuksia tiede antaa ihmisille? Keksikää, ideoikaa ja kirjatkaa muistiin pienissä ryhmissä muutamia ajatuksia ja toiveita.

Pohtikaa myös, millaisia vaaroja tai ongelmia voisi tieteen kehittymisestä seurata. Onko sellaisia rajoja, joita ei mielestänne voi tai saisi ylittää? Tai käyttävätkö ihmiset oikeudenmukaisesti keksintöjään?

Herra Rzykruski neuvoo Victoria: Ihmiset ajattelevat tiede on täällä (osoittaa päätään), mutta se on myös täällä (osoittaa rintaansa). Tiede ei ole hyvä tai huono, Victor. Mutta sitä voidaan käyttää molempiin suuntiin. Siksi sinun täytyy aina olla varovainen.

2. Elokuvien jako lajityyppeihin

a. Mitä tarkoitetaan elokuvan lajityypillä? Mitä eri lajityyppejä tiedätte olevan? Pohtikaa, mihin lajityyppiin suosikkielokuvanne kuuluvat. Entä minkä lajityypin elokuvat eivät ole mieluisia? Minkä vuoksi?

Elokuvat voidaan jakaa lajityyppeihin eli genreihin niille tyypillisten tapahtumien mukaan. Elokuvan genrejä ovat esimerkiksi draamaelokuva, fantasiaelokuva, kauhuelokuva, komedia, toimintaelokuva, lännenelokuva, science fiction, musikaali tai mykkäelokuva. Usein elokuvat sisältävät ominaisuuksia useista genreistä ja ne voidaankin luokitella edustamaan kahta tai useampaa genreä samanaikaisesti.

b. Tässä esitellään yleisimpiä ja vakiintuneita elokuvagenrejä sekä niiden ominaisuuksia. Tarkastelkaa yhdessä genremääritelmiä.

Keskustelkaa pienryhmissä, mitä tunnettuja elokuvia tai näyttelijöitä osaatte yhdistää  esiteltyihin genreihin.

c. Jakakaa genret  siten, että pari saa esiteltäväkseen yhden genren. Etsikää internetistä elokuvaesimerkkejä ja muuta lisätietoa ja esitelkää lopuksi tietojenne muille. Tai liimatkaa kustakin genrestä etsitty tietopaketti kuvineen, teksteineen A2-kokoiselle kartongille ja saatte genrenäyttelyn.

d. Tutkikaa parhaillaan elokuvateatterissa esitettäviä elokuvia. Mitä genreä ne edustavat?