keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Sopii 4-25 osallistujalle
Vie aikaa n. 20 – 30 minuuttia

Tämän draamallisen harjoituksen avulla voitte syventää eläytymistä dokumenttielokuvan kohtauksiin.


Draamasopimus

Mikäli draamallista menetelmää käytetään opetuksessa, olisi aina hyvä muistaa aluksi kerrata yhteiset toimintasäännöt, jotta varmistetaan osallistujien turvallisuuden tunne. Voitte laatia yhteisen draamasopimuksen taululle joko käyttämällä seuraavia kohtia tai keksimällä yhdessä omat säännöt:
1.    Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia/mielipiteitä
2.    Tehtävään ei tarvita mitään ennakkotietoja tai näyttelijän taitoja. Kaikilla meillä on tarvittavat taidot sellaisina kuin olemme.
3.    Koska kyseessä on yhteistyö, kaikkia kuunnellaan ja kaikkien mielipiteitä kunnioitetaan.


1. Palataan elokuvan aikana tarkkailtuihin ryhmiin. Jokainen tarkkailijaryhmä muodostaa oman ryhmänsä. Pyydä ryhmiä ensin keskustelemaan tarkkailemistaan ryhmistä tehdyistä havainnoista.

2.  Pyydä oppilaita valitsemaan ryhmissään elokuvasta yksi kohtaus, jossa on heidän tarkkailemiansa ihmisiä, ja muodostamaan kohtauksesta mielikuvapatsas. Muiden ryhmien tehtävänä on arvata mistä kohtauksesta on kyse.

3.  Pyydä muita ryhmiä kertomaan miltä esitetty kohtaus/mielikuvapatsas mahdollisesti tuntuisi heidän tarkkailemiensa henkilöiden näkökulmasta? Mitä tuntemuksia elokuvassa esiintyneet muut henkilöt voisivat käydä läpi suhteessa patsaaseen? Muuttaisivatko he jotain kuvassa?

4.  Lopuksi voit antaa mielikuvapatsasta katsovien oppilaiden käydä muuttamassa kuvaa esimerkiksi muiden elokuvassa esiintyvien henkilöiden näkökulmasta.