keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tarkkailutehtävät elokuvan katsomisen ajaksi

Oppilaat jaetaan viiteen ryhmään ja jokaiselle ryhmälle annetaan tarkkailtavaksi elokuvasta jokin ihmisryhmä tai henkilö:

• pakolaiset

• lääkäri

• viranomaiset

• poika

• muut saaren asukkaat

Oppilaita pyydetään tarkkailemaan omaa ihmisryhmäänsä/henkilöänsä esimerkiksi pohtien näitä kysymyksiä:

• Onko tarkkailemallasi henkilöllä/ryhmällä omaa ääntä elokuvassa?

• Pystyykö henkilö/ryhmä vaikuttamaan omaan tilanteeseensa?

• Mitä henkilö/ryhmä tekee?

• Miten tarkkailemaasi henkilöä/ryhmää kohdellaan elokuvassa? Millainen on heidän asemansa verrattuna muihin ihmisiin?

• Millaisia syitä tarkkailemasi henkilö/ryhmä voisi kuvitella pakolaisilla olevan lähtemiseen? Millaisia syitä itse ajattelisit olevan?

• Millaisia hankaluuksia tarkkailemallasi henkilöllä/ryhmällä on elämässä?

• Miten pakolaistilanne vaikuttaa tarkkailemaasi henkilöön/ryhmään?