keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Taidemaalari ja graafikko Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) on jättänyt siveltimenjälkensä lähtemättömästi taidehistorian sivuille.

1. Tutustukaa tähän merkittävään espanjalaistaiteilijaan, hänen elämäänsä ja tuotantoonsa. Pohtikaa myös hänen merkitystään Espanjan taiteen historiassa. Näillä pääsette alkuun:
Tutustukaa myös seuraavaan kirjallisuuteen:
  • Buchholz, Elke Linda 2002: Francisco de Goya. Elämä ja tuotanto. Köln: Könemann.
  • Goya (Esittelyn kirjoittanut Salme-Sarajas Korte) 1954. Tammi: Helsinki
Kirjoja englanniksi:
  • Art and Architecture of Spain 1998. Toimittanut Xavier Barral i Altet.
  • Gudiol, Jose 1990: Goya. Francisco de Goya y Lucientes. London : Thames and Hudson.
  • Hagen, Rose-Marie 2003: Francisco Goya 1746-1828. Köln: Taschen.
  • Rapelli, Paola 1999: Goya. Dorling Kindersley.
  • Tomlinson, Janis 1994: Francisco Goya y Lucientes.: 1746-1828. London: Phaidon Press.
Ruotsiksi:
  • Malraux, André 1994: Saturnus. Ödet, konsten och Goya. Stocholm: Raster.
2. Goya tunnetaan taidemaalarina, graafikkona ja kaivertajana. Selvittäkää mitä näillä tekniikoilla tarkoitetaan. Elokuvassa kuvataan moneen otteeseen 
taiteilijaa työssään ja hänen työmenetelmiään. Muistelkaa näitä kohtauksia ja kirjoittakaa ylös mitä niiden perusteella voitte sanoa taiteilijan työstä ja 
työmenetelmistä Goyan ajan Espanjassa. 
 
3. Goya kuuroutui vuonna 1792. Miten luulette se vaikuttaneen hänen taiteeseensa? Mikä on aistien merkitys taiteilijalle? Miten kuurous ja sen vaikutukset on kuvattu elokuvassa?
 
(Goyan aiheet ja työmenetelmät vaihtuivat hänen uransa aikana ja hänen taiteellisen tuotantonsa eri kausiin jakautumisen yhtenä syynä on pidetty sairastumista. Vuosisadan vaihteessa tapahtuneen murroksen myötä hänen taiteessaan korostui julmuuden, väkivallan ja sodan kauhujen esiintuominen, jona näkyy muun muassa taulussa Toukokuun kolmas 1808. Viimeisten vuosien kuvamaailmaa hallitsivat mielikuvitukselliset, synkät uninäkymät. Taidehistorioitsija Salme Sarajas-Korte on todennut vasta vaikeiden vaiheiden kuuroutumisineen, sokeuden uhkineen ja yksinäisyyden tunteineen antaneen taiteilijalle rohkeutta luopua ympäristönsä tietoisesta miellyttämisestä.
 
Näin dramaattisesti samaa kehityskulkua kuvaa Raymond Cogniant: ”Pian tapahtumat kuitenkin veivät Goyan uuteen maailmaan, joka oli täynnä kärsimystä. 1792 hän sairastui vakavasti ja menetti kuulonsa. Samanaikaisesti hänen oman kohtalonsa kanssa päättyi draama yhteiskunnassa. Puhkesi aavistamattomia myrskyjä; Ranskassa julistettiin vapaus ja taiteilijan valtasi innostus ennen kuin kaikki päättyi verisiin kansanjuhliin; Goyan hymy muuttui irvistykseksi; maalaisjuhlat, joita inspiroivat 1700-luvun mainiot leikit, korvattiin noitakohtauksilla. Vieläpä hovimuotokuvissakin aavistaa neron lievän jännityksen ja pehmeät, vaaleat värit sointuvat yhteen hopeanharmaan levottoman melankolian kanssa. Olennot muotokuvissa tulevat vaiteliaammiksi ja vaipuvat hiljaisuuteen samanaikaisesti Goyan kanssa. Piinattuna sekä ruumiiltaan että sielultaan Goya kääntyy kärsivää ihmisyyttä kohti.”
 
Goyan oman persoonallisen taiteen voi katsoa syntyneen tältä pohjalta.Toisaalta oppilaiden kanssa kannattaa pohtia myös myyttiä kärsivästä taiteilijasta ja sen todenperäisyydestä: tarvitseeko todellinen taide syntyäkseen todellakin kärsimystä ja poikkeushenkilön elämäntuskaa? Kerätkää luokassa yhteen tuttuja traagisia taiteilijakohtaloita ja pohtikaa edellyttääkö taiteilijuus todellakin traagista elämäntarinaa ja onko onnellisena elänyt taiteilija vakavasti otettava. Pohtikaa myös yhdessä miten tiedot taiteilijan elämästä vaikuttavat teosten tulkintaan.)
 
4. Vaikutteista kysyttäessä Goyan on sanottu vastanneen: ”Minulla on ollut kolme mestaria: Velasquez, Rembrandt ja luonto.” Miten tämä mielestänne näkyy hänen taiteessaa? Tutustukaa Goyan mainitsemiin taiteilijoihin ja vertailkaa heidän teoksiaan Goyaan.
 
(Raymon Cogniatin mukaan Rembrandtin ja Velasquezin perinteisiin hänet kytkee impulsiivinen luonne, vahva persoonallinen taiteellinen näkemys, protestit, yhteiskunnan arvostelu sekä vapaa maalaustekniikka. Luonnon mainitseminen sopii hyvin romantiikan perinteeseen, olihan luonto, ihmisen ja luonnon välinen sopusointu, romantiikan maalaustaiteelle keskeinen innoituksen lähde ja maisemamaalaus tärkeä osa romantiikkaa. Luontokuvauksia käytettiin myös ihmisen sisäisen maailman heijastajana.)
 
Tietoa espanjalaisesta barokkitaiteilijasta Diego Velásquezista:
Tietoa hollantilaisesta mestarista Rembrandtista: 
 
5. Tehkää tutkimusmatka Goyan taiteeseen. Elokuvassa nähtiin edustava joukko Goyan taidetta, muistelkaa ensin yhdessä millaisia teoksia elokuvassa näitte ja millaisen kokonaiskuvan Goyan taiteesta voisitte näkemänne pohjalta muodostaa. Muodostakaa sitten pieniä ryhmiä, joista jokainen valitsee yhden teoksen seuraavasta luettelosta:
Tutustukaa valitsemaanne kuvaan ja keskustelkaa siitä ja sen herättämistä ajatuksista ryhmissänne. Etsikää sitten taustatietoa teoksesta ja valmistelkaa pieni esittely muita varten. Pohtikaa myös vaikuttiko lisätieto tulkintaanne teoksesta.