keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Taidehistoriallisista tyylikausista Goya on usein sijoitettu romantiikkaan. Selvittäkää mitä romantiikan tyylisuunnalla maalaustaiteessa tarkoitetaan ja pohtikaa sitten mitä romantiikan tyylipiirteitä Goyan taiteessa on? Voitte myös valita yhden hänen teoksensa tarkemman tarkastelun kohteeksi nimenomaan tyylisuunnan kannalta: mitä romantiikalle tyypillisiä piirteitä kyseisessä teoksessa on? 

2. Tutustukaa romantiikkaan ja sen tyypillisiin teemoihin ja ilmaisukeinoihin, voitte tehdä oman romantiikan tyylin mukaisen taideteoksenne. Miettikää millaisen aiheen romantiikan virtausten viemä taiteilija olisi valinnut kuvattavakseen ja millaisin keinoin hän olisi sen toteuttanut. Muistakaa että romantiikka ei ollut ainoastaan kuvataiteen ilmiö vaan näkyi myös muun muassa kirjallisuudessa, voitte siis tehdä romanttisesta teoksestanne muunkin kuin kuvan.

Näinkin romanttisen taiteen ydin voidaan tiivistää:
”Romanttinen taide on varmasti eräs voimakkaimmista ja ihailtavimmista ihmishengen ilmaisuista. Kaikissa lukuisissa ja suurenmoisissa huippukohdissaan sen on onnistunut saavuttaa se, mitä voimme ylpeillen kutsua humanismiksi.” 
(Jean Cassou, 1973)
”Romantiikka on yhtä kuin moderni taide: se merkitsee intiimiyttä, henkisyyttä, väriä, pyrkimystä äärettömyyteen – näitä ominaisuuksia ilmaistaan kaikin mahdollisin taiteen suomin keinoin.”
(Charles Baudelaire, 1846)
 
Romantiikan ajan maalaustaide pyrki kuvaamaan nykyhetken tai menneisyyden järisyttäviä, katsojan tunteisiin vetoavia tapahtumia ja aiheita. Luonto ja sen mysteerit oli inspiraation lähde ja ihmissielun syövereiden kuvastaja. Niinpä romantiikan ajalle tärkeä maisemamaalaus olikin tunnelmoivaa, arvoituksellista ja vaistomaisuutta tavoittelevaa.
 
Romantiikan taiteen voi määrittää myös suhteessa klassiseen taiteeseen, joka perustuu tiukkaan, veistokselliseen sommitteluun, järjestykseen ja kurinalaiseen viivankäyttöön, tähän verrattuna romantiikassa on väriä, liikettä, epäsymmetriaa ja vastakkainasetteluja.Goyan harhanomaiset uninäyt ja sisäisen maailman kuvaukset liikkuvat aihepiireiltään romantiikalle tutuissa vesissä.
 
Lähteinä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia:
Katso myös:
  • Cogniat, Raymond 1973: Taiteen maailmanhistoria. Romantiikan maalaustaide. Lausanne: Editions Rencontre. (Esittely Romantiikan maalaustaiteesta ja keskeisistä taiteilijoista. Sisältää myös romantiikan taiteen aikakauden aikajanan ja taiteilijoitten pienoiselämäkertoja.)
  • Tolonen, Marjatta 1998: Matka taiteen historiaan. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. (Tiivis ja kattava Euroopan taiteeseen keskittyvä johdatus taidehistoriaan ja tyylisuuntiin.)
Muita hyviä taidehistorian ja tyylikausien yleisesityksiä:
  • Honour, Hugh ja Fleming, John 1992: Maailman taiteen historia. Otava: Helsinki.
  • Opas taiteen maailmaan. Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään.1992. Helsinki: WSOY.