keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Perinnönjako 1800-luvulla – tehtäviä

a) Millä tavalla perintö jaettiin 1800-luvun Suomessa?
    Millaisia vaikutuksia sillä on ollut kylien rakenteeseen ja ihmisten asumiseen?

b) Pohdi, millaisia ongelmia perinnönjakotilannne saattoi aiheuttaa
    perheen sisäisissä suhteissa.
    Pohdi myös perinnönjaon oikeudenmukaisuutta.

c) Vertaile perinnönjakokäytäntöä tämän päivän käytäntöön jakaa omaisuus perheessä vanhempien kuoleman jälkeen.