keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Jakautukaa kahdeksaan ryhmään ja sopikaa, kenet elokuvan keskeisistä henkilöistä mikin ryhmä ottaa tarkasteltavakseen. Tärkeimmät henkilöt lienevät Sofi, Emma, Amanda, Beatrice, Sofin isä Krister, Sebbe, Mouse ja luokanvalvoja Åsa. 

a. Kootkaa ryhmässä ideakartaksi kaikki, mitä muistatte henkilöstä: Miltä hän näyttää? Mistä hän pitää? Mistä ei? Miten hän asuu? Suhteet muihin henkilöihin? Toimintatavat? Toiveet? Pettymykset? Keksikää itse lisää kysymyksiä. 
 
b. Valmistelkaa ryhmässä ideakarttanne ja keskustelunne pohjalta puheenvuoro, jossa esittelette henkilönne lyhyesti ja kerrotte, mihin häntä elokuvassa tarvitaan eli mitä hänen avullaan kerrotaan katsojalle. 
 
c. Kuunnelkaa ryhmien puheenvuorot ja keskustelkaa niistä nousevista aiheista. 
 
Keskusteltavaksi: 
  • Tässä yhteydessä voi palata pohjustustehtävään 1 ja pohtia elokuvan kaverisuhteita. Millaisia hyvän ystävyyden tunnusmerkkejä niissä on? Millaisissa tilanteissa suhteet ovat koetuksella? Miten vaikeuksia selvitetään? Poikkeavatko tyttöjen ja poikien kaverisuhteet toisistaan? 
  • Toinen pohtimisen arvoinen seikka voisi olla elokuvan aikuisten ja nuorten väliset suhteet. Millaisia elokuvanaikuiset ovat? Miten he suhtautuvat nuoriin? Entä nuoret aikuisiin? Milloin aikuiset toimivat mielestänne viisaasti, milloin typerästi? 
  • Kolmanneksi voisi miettiä sukupuolten välisiä eroja. Kohdistuvatko tyttöihin ja poikiin samanlaiset vaatimukset? Onko molemmilla samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet? Saavatko sekä tytöt että pojat mokata? Vaikuttaako sukupuoli siihen, miten mokaajaa kohdellaan?

 

2. Sofi 
Etsikää elokuvasta kolme seikkaa, jotka osoittavat, että Sofi on vielä lapsi, ja kolme asiaa, jotka kertovat, että Sofi on aikuistumassa. 
  • Millaisiin vaikeuksiin Sofi joutuu nimenomaan tämän ristiriidan vuoksi? 
  • Millainen virstanpylväs yläasteelle siirtyminen on Sofille? Miksi? Miten hän selviää muutoksesta?
Tämän tehtävän yhteydessä voi käydä läpi myös luokan odotuksia tai kokemuksia yläasteelle siirtymisestä ja verrata niitä elokuvan tyttöjen kokemuksiin.