keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Väitteitä nuorista ja alkoholista

 

Yli 60 prosenttia 14-vuotiaista tytöistä käyttää alkoholia, samanikäisistä pojista puolet. 13-vuotiaista tytöistä melkein joka neljäs on juonut itsensä joskus humalaan, ja 18 vuotta täyttäneiden naisten juominen lisääntyy edelleen. Näin kerrotaan Helsingin Sanomissa 21.6.2004 ilmestyneessä Sirpa Palokarin artikkelissa "Miehiset juomatavat vievät tyttöjä kohti riippuvuutta". 
 
a. Seuraavat faktat ovat peräisin artikkelista – testatkaa tietonne valitsemalla vaihtoehdoista oikeat: 
 
Mitä nuorempana aloittaa juomiskokeilut, sitä todennäköisemmin 
a) kyllästyy juomiseen aikuisena 
b) käyttää alkoholia aikuisena usein ja paljon kerrallaan. 
(Oikea vastaus on b.) 
 
Alkoholi aiheuttaa nopeammin fyysisiä muutoksia 
a) tytöissä 
b) pojissa. 
(Tytöissä, koska heidän kehossaan on vähemmän vettäja koska myös hormonit vaikuttavat.) 
 
Alkoholi vaikuttaa nuoren 
a) persoonallisuuteen 
b) aggressiivisuuteen 
c) muistiin ja oppimiseen. 
(Kaikkiin: alkoholi muuttaa persoonallisuutta; muistin ja oppimisen aivoalue on 10 prosenttia pienempi niillänuorilla, jotka käyttävät alkoholia runsaasti; alkoholi lisää aggressiivisuutta.) 
 
Kotoa annettu alkoholi 
a) ohjaa nuorta kohtuukäyttöön 
b) lisää nuoren alkoholinkulutusta. 
(Kotoa annettu alkoholi on lisä muille hankinnoille, joten nuori juo enemmän, jos hänelle kotona tarjotaan alkoholia.) 
 
b. Mitä väitteitä elokuva esittää nuorten alkoholinkäytöstä? Mitä tuttua siinä on? Mitä vierasta? Voitte palata pohjustustehtävään 3 ja keskustella myös siinä esiin tulleista alkoholinkäyttökokemuksista.