keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

1. Kuinka kommunikoida teini-ikäisen kanssa?
Tilanteen kärjistyttyä Sofin isä lukee Kuinka kommunikoida teini-ikäisen kanssa -nimistä teosta. 
 
a. Miksi isä lukee teosta? Mitä arvelette sen pitävän sisällään? Miten tämäntyyppisiin opaskirjoihin pitäisi mielestänne suhtautua?
b. Isän lukema opus on arvatenkin aikuisen näkökulmasta kirjoitettu. Kokeilkaa samannimisen oppaan kirjoittamista omasta näkökulmastanne. Laatikaa pareittain sivun mittainen vastaus otsikon kysymykseen: kirjoitettu teksti, kuva, sarjakuva, kollaasi… Sivut voitte lopuksi kerätä yhdeksi oppaaksi. 
 
2. Kuinka kommunikoida ulkonäöllä ja vaatteilla? 
 
a. Kerätkää lehdistä kuvia eri-ikäisistä ja -näköisistä ihmisistä. Liimatkaa kuvat väljästi isoille papereille ja pankaa paperit luokan seinälle. Käykää sitten kirjoittamassa kuvien viereen, mitä niiden esittämät ihmiset viestivät teille ulkonäöllään ja vaatteillaan. (Jokainen kirjoittaa muutamaan kuvaan.) 
Keskustelkaa lopuksi siitä, mihin näkemyksenne kuvien ihmisistä perustuvat. 
b. Tarkastelkaa lehtien nais- ja mieskuvia. Kiinnittäkää huomiota vaatteisiin, ulkonäköön, tilanteisiin, joissa kuvat on otettu, ja kuvien käyttötarkoitukseen. Onko tyttöjen ja poikien tai naisten ja miesten esiintymisessä eroja? Jos on, niin millaisia? Miten lehden kohderyhmä näkyy sen nais- ja mieskuvassa? 
c. Sofin ulkonäöstä keskustellaan niin kotona kuin koulussa. Mitä ajatuksia keskustelu herättää teissä? Oletteko itse joutuneet keskustelemaan ulkonäöstänne ja vaatteistanne aikuisten kanssa? Millaista palautetta olette saaneet? Milloin vaatteista pitää riidellä? Millainen vaatetus on sopivaa, millainen epäsopivaa? Miten tilanne vaikuttaa pukeutumiseen?