keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Järjestöjen kehitysyhteistyö

Dokumentissa seurataan lähietäisyydeltä kehitysyhteistyötä. Järjestöjen kehitysyhteistyötä määrittelevät Istanbulin periaatteet (2011) edellyttävät, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten asema ovat järjestöjen työn keskiössä. Solidaarisuus edistää tasa-arvoa kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissaan.

Järjestöjen kehitysyhteistyöllä parannetaan ihmisten elämän mahdollisuuksia ruohonjuuritasolla, usein yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Se vahvistaa demokratiaa ja kansalaisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Järjestöjen pitkäjänteinen kehitysyhteistyö poikkeaa luonteeltaan kriisiavusta, jolla turvataan elämän perusedellytykset kriisin jälkeen/poikkeustilanteessa.

Hyvästi Afrikka -dokumenttielokuvassa suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus työskentelee yhteistyössä paikallisen, ugandalaisen kumppanijärjestön COFCAWE:n kanssa. Tiukassa istuvien asenteiden muuttaminen on hidasta ja työlästä.

Kaikki yhteiskunnalliset tahot eivät ole dokumentissa mielissään järjestöjen tekemästä työstä, vaan haluavat hankaloittaa kehitysyhteistyön sujumista. Vastoinkäymiset kuuluvatkin kehitysyhteistyön arkeen ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan sydäntä ja sisua.
 

  • Keskustelkaa, mitä elokuvassa tarkoitetaan lauseella, että kehitystä ei tapahdu ilman kipua. Pohtikaa yhdessä, minkä vuoksi asenteiden muuttamiseen kannattaa käyttää aikaa?

(Katso kohtaus elokuvasta: 01:15:38–01:16:11)

  • Pohdi, mitä tarkoitetaan sillä, että muutos lähtee yksilöstä. Miten yhden naisen, kuten tässä dokumenttielokuvassa Daizyn voimaantuminen* voi auttaa kokonaisia yhteisöjä kehittymään tasa-arvoisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi?

*Voimaantumisella (= empowerment) tarkoitetaan heikommassa asemassa olevien ihmisten, kuten naisten itsetunnon, rohkeuden, yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä.