keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa käsitellään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ugandalaisessa yhteiskunnassa. Ihmisoikeuksien julistusten mukaan sukupuoli ei saa olla este ihmisarvoisen elämän toteutumiselle. Siitä huolimatta 70 prosenttia maailman köyhistä on naisia. Naiset kohtaavat sukupuoleensa liittyvää syrjintää ja väkivaltaa ja he saavat osallistua miehiä vähemmän päätöksentekoon niin kotona kuin omassa yhteiskunnassaan. Vain yksi prosentti kaikista maailman omaisuudenhaltijoista on naisia.

Naisten huonompi asema ilmenee myös seksuaalioikeuksien puutteena, mitä käsitellään elokuvassa. Elokuvassa asennemuutokseen tähtäävää ja tabuja rikkovaa koulutusta naisten oikeudesta omaan kehoon, seksuaalisuuteen ja elämään annetaan naisten lisäksi myös uskonnollisille johtajille – niin papeille kuin imaameille.

  • Työpajan vetäjät painottavat, että tasa-arvoa tarvitaan kaikessa kehityksessä. Pohdi, miksi tasa-arvo on niin keskeistä kehitykselle. Mitä elokuva kertoo miesten ja naisten suhteesta ja tasa-arvosta ugandalaisissa perheissä? Keskustelkaan, mihin kaikkiin asioihin sillä on vaikutusta, jos naisella ei ole oikeutta päätöksentekoon perheessä tai vaikutusvaltaa oman elämänkulkunsa suuntaan?  

(Katso poimintoja elokuvasta: 2:38–3:50 ja 4:16–5:06 ja 15:53–16:32 ja 18:13–18:53 ja 45:31–46:50)

  • Pohdi, millaisia sukupuoleen liittyviä/naiseuteen liittyviä odotuksia ugandalainen yhteiskunta ja ympäröivät yhteisöt ovat asettaneet COFCAWE:n toiminnanjohtajana työskentelevälle sairaanhoitajalle Catherine Othienolle hänen oman kokemuksensa mukaan. Oletko itse kohdannut elämässäsi muiden sinulle asettamia odotuksia tai vaatimuksia olla tietyllä tavalla poika/mies tai tyttö/nainen? Keskustelkaa, mitä positiivista tai negatiivista siitä voi seurata, jos toimii vastoin yleisiä odotuksia.

(Katso poimintoja elokuvasta: 8:03–8:38 ja 23:13–24:24 ja 26:14–27:02 ja 36:01–36:40)

  • Pohdi, millaisia mahdollisia vaikutuksia Daizy Kimbowan aviomiehen Richardin puhelinsoitolla suorassa radiolähetyksessä on heidän yhteisölleen. Millaisia vaikutuksia Daizyn aviomiehen uudella asenteella saattaa olla Daizylle, heidän lapsilleen sekä muille kylän tytöille ja naisille? Miksi on tärkeää saada myös miehet mukaan keskustelemaan tasa-arvokysymyksistä?

(Katso kohtaus elokuvasta: 01:05:00-01:07:25)