keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Seksuaaliterveyden edistäminen

Elokuvassa kuvataan, miten seksuaaliterveyttä edistävissä työpajoissa paneudutaan yhdessä osallistujien kanssa perhe-elämään ja seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Elokuvassa seurataan 34-vuotiaan, kahdeksan lapsen äidin Daizy Kimbowan elämää.

  • Pohdi, miten monipäiväiseen työpajaan osallistuvan Daizy Kimbowan perheen arki muuttuu koulutuksen myötä. Millaisia muutoksia tämän kahdeksan lapsen äidin asenteissa tapahtuu dokumenttielokuvan aikana? Miten Daizyn suhtautuminen ehkäisyyn muuttuu? Miten Daizyn ja hänen tyttäriensä suhde muuttuu? Pohdi, miten Daizyn muutos voi vaikuttaa hänen tyttäriensä tulevaisuuteen?

(Katso poimintoja elokuvasta: 21:00–22:12 ja 24:50–25:20 ja 27:45–29:57 ja 55:00–55:45 ja 01:05:00-01:06:25 ja 01:22:58–01:23:15)

  • Pohdi, miten ehkäisy ja perhesuunnittelu vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin suunnitella elämäänsä ja toteuttaa omia suunnitelmiaan? Miten ne vaikuttavat kokonaisten perheiden elämään? Keskustelkaa, miltä tuntuisi, jos ei saisi itse määrätä omasta vartalostaan tai lastenhankinnasta?

(Katso poimintoja elokuvasta: 17:07–17:48 ja 20:00–20:58 ja 59:22–01:00:40)