keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Elokuvien rakenne
Kirjat ja elokuvat noudattavat omaa rakennettaan, joka on ilmaisun apuväline. Rakenne ja sen käyttö on osa elokuva-ammattilaisten taitoa. Rakenne ei kuitenkaan ole sääntö vaan periaate, jota taitava ohjaaja käyttää hyväkseen. Elokuvien perusrakenne teatterista periytyvä kolminäytöksinen alku, keskikohta ja loppu -kaava. Rakenteen ymmärtäminen auttaa kertomaan elokuvan tarinan selkeällä tavalla sekä auttaa elokuvien tarkastelua.
Rakenteen voi jäsentää erilaisilla tavoilla. Saksalainen tutkija Gustav Freytag kehitteli draamaan sopivan rakenteen jo vuonna 1863, joka pätee myös elokuviin:
•    Ekspositio eli esittelyjakso
•    Konflikti eli ristiriidan ilmaantuminen
•    komplikaatio eli kehittely
•    kriisi tai kliimaksi
•    loppuratkaisu
Ruotsalainen elokuvadramaturgi Ola Olssonin rakenteen jaottelu on puolestaan seuraavanlainen:
•    alkusysäys
•    esittely
•    syventäminen
•    ristiriitojen kärjistyminen eli kiihdytys
•    ratkaisu
•    häivytys

 • Olssonin ja Freytagin rakennekaavat ovat elokuva-analyysin välineitä. Tutustukaa kahteen erilaiseen rakennekaavaan ja pohtikaa, miten kyseiset rakenteet sopivat katsottuun elokuvaan. Kirjoittakaa tiivistettynä elokuvan rakenne ylös. Lisätietoja elokuvarakenteesta löydätte Elokuvantaju-sivustolta.

2. Elokuvakulttuurin käsitteitä
Elokuvantaju-sivustolta löytyy elokuvakulttuuriin liittyvää käsitteistöä. Selvittäkää mitä alla olevat käsitteet tarkoittavat sekä pohtikaa, miten jokainen alla lueteltu kohta näkyi elokuvassa vai näkyikö ollenkaan. Käsitteet
•    Istutus
•    Lunastus
•    Premissi
•    Muutos
•    Takauma
•    Sivujuoni
•    Suspense
•    Teema
•    Aihe

3. Henkilöhahmot
Henkilöhahmojen avulla kerrotaan tarina, hahmot kuljettavat juonta eteenpäin. Elokuvan henkilöt voidaan luokitella seuraavasti:
•    päähenkilö eli protagonisti
•    riivaaja eli antagonisti, vastustaja
•    sankari
•    sivuhenkilö
•    todistaja
•    lähin tai läheisin suhde
•    varjo tai peili
•    viiden minuutin vierailija
Pohtikaa yhdessä, miten luokittelisitte elokuvan hahmot yllä olevan jaottelun mukaisesti. Olivatko kaikki roolit elokuvassa esillä?

4. Elokuvan nimen valitseminen
Tehkää listaa tämänhetkisestä elokuvateatteritarjonnasta. Tutkikaa elokuvien nimiä ja selvittäkää, mitkä ovat elokuvien alkuperäiset nimet.

 • Mikä merkitys on onnistuneella elokuvan nimellä?
 • Minkälaisia elokuvanimiä löydätte?
 • Miten elokuvien alkuperäiset nimet eroavat suomennetuista nimistä?
 • Mitkä elokuvanimet on jätetty kääntämättä?
 • Mitä mieltä olet elokuvien nimien kääntämisestä?
 • Ovatko elokuvien nimet onnistuneita?
 • Mitä asioita elokuvista nostetaan esille elokuvien nimissä?
 • Onko Ihmeotukset ja niiden olinpaikat mielestäsi onnistunut ja toimiva elokuvannimi?
 • Miten suomennettu nimi eroaa elokuvan alkuperäisestä nimestä Fantastic Beasts and Where to Find Them?
 • Miten itse nimeäisit katsotun elokuvan?